Kindbehartiger; de steun voor een kind bij (echt)scheiding

13-04-2016, 14:30 | Lezersnieuws | Simone Untersalmberger

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. In Amersfoort hebben we sinds kort ook een gecertificeerd Kindbehartiger; Simone Untersalmberger van praktijk KinderCoach Vathorst. (www.kindercoachvathorst.nl)

" Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie. Het liefst spreek ik de kinderen zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces om hun wensen te vertalen richting hun ouders. Indien nodig heb ik ook contact met mediators en advocaten," aldus Simone. Zij heeft ervaring in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie en heeft kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen. "Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Voor een kind is het soms knap lastig om de eigen wensen helder te krijgen en richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen of het kind geen zin heeft om met de ouders te praten. Soms is er al sprake is van een juridische procedure wat het voor het kind niet gemakkelijker maakt." De Kindbehartiger biedt begeleiding en ondersteuning, adviseert en doet aan psycho-educatie zowel voor kinderen als hun ouders. De Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind en zal de belangen van het kind zo veel mogelijk proberen te borgen. " Ondersteuning kan nodig zijn wanneer een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan, maar ook wanneer ouders al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen. Of wanneer ouders in een juridische procedure terecht komen en de stem van het kind hierbij verloren lijkt te gaan. Ook kan ik een kind helpen wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen."

Naast het borgen van de belangen van het kind is er ook een bemiddelende en coördinerende rol tav de ondersteuning die nodig is voor het kind en het gezin. Simone geeft aan: "belangrijk is dat het ouderschap blijft, ook na de scheiding."