• Een bekende poort

    SA

Kwetsbaarheidscheck wonen en zorg voor senioren doorCDA Senioren Amersfoort

22-09-2017, 17:51 | Lezersnieuws | de redactie

Sinds verzorgingshuizen sluiten groeit de groep senioren met nieuwe, soms tijdelijke woonzorgvragen. Bijvoorbeeld mensen die te lang in een ziekenhuisbed moeten blijven omdat het niet verantwoord is naar huis te gaan en er ook geen verpleeghuisbedden in de regio zijn. Woonwensen voor dementerenden voor wie thuiszorg onvoldoende is en voor wie binnen wettelijke termijn geen verpleeghuisplaatsen zijn. Tijd voor CDA Amersfoort i.s.m. CDA Senioren ook dit jaar weer Kwetsbaarheidscheck voor deze groep te houden bij het College van B&W.

Wanneer minder 'verkeerde' bedden en meer 'goede verpleeghuisplaatsen'?

Senioren die na ziekenhuisontslag eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen zonder zorg of beter af zouden zijn in een verpleeghuis, moeten te lang op een verpleeghuisplaats wachten. Tot die tijd blijven zij langer dan noodzakelijk en gewenst in het ziekenhuis (in zgn. 'verkeerde bedden').

"We weten dat de wethouder, naar aanleiding van eerdere vragen van het CDA, zorgpartners ondersteunt bij het vinden van oplossingen, ook al gaat de gemeente niet direct over verpleeghuisbedden', aldus Bas Aghina, fractielid. "Dat is positief. Daarom willen wij graag weten wat hiervan de resultaten zijn in de regio Eemland. In de regio rond Harderwijk is deze zomer een oplossing gestart. Zoiets zien we graag ook in de regio Amersfoort. En kan de gemeente hierin nog iets extra's doen om deze tijdelijke woonzorgvragen snel op te lossen?"

Wachtlijsten: hoeveel Amersfoortse dementerenden en welke kosten?

Ook dementerende senioren voor wie thuiszorg geen optie meer is, moeten te lang wachten op een verpleeghuisplaats, zo blijkt uit landelijk belonderzoek van de Consumentenbond begin september. Slechts 19% van de verpleeghuizen kan binnen de wettelijke termijn van zes weken een verpleeghuisplaats vinden. Bas Aghina, CDA-fractielid: "Hoe is dat in Amersfoort? Mensen hebben dan recht op overbruggingsarrangementen, ook in de vorm van PGB's (PersoonsGebondenBudgetten). Hiervoor wordt dan ook een eigen bijdrage gevraagd. Hoe hoog is deze, voor hoeveel mensen en voor hoelang? Zijn er senioren die via hun familie/mantelzorgers bij de gemeente aankloppen omdat zij dit niet kunnen betalen? Kortom: krijgen zij wel de benodigde zorg?"

Deze en andere vragen over de situatie van wonen met zorg voor senioren, heeft CDA Amersfoort i.s.m. CDA Senioren gesteld i.k.v. de Kwetsbaarheidscheck, die regelmatig wordt herhaald. De antwoorden van het College worden midden oktober verwacht.