• Leerhuis de Liendert benoemd tot Koploper van Zorgpact

    MBO Amersfoort

Leerhuis de Liendert benoemd tot Koploper van Zorgpact

22-06-2017, 16:21 | Lezersnieuws | MBO Amersfoort

Leerhuis de Liendert is door Zorgpact benoemend tot Koploper. In de Liendert worden studenten in de praktijk opgeleid voor een beroep in de zorg. Initiatiefnemers zijn MBO Amersfoort en Beweging 3.0. Het samenwerkingsverband draagt bij aan een bredere samenwerking in de zorg met als doel kwalitatief goed zorgpersoneel voor nu en in de toekomst. De benoeming is donderdag 22 juni feestelijk gevierd met bewoners van het woonzorgcentrum.

Trots

In Leerhuis de Liendert staan de bewoners centraal; de zorg is leidend voor het onderwijs. Een sterk concept, want goede zorg begint bij professionals. Studenten Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG of MBO-Verpleegkundige van MBO Amersfoort brengen hun vaardigheden direct in de praktijk bij woonzorgcentrum de Liendert van Beweging 3.0 in Amersfoort. De doorstroom van niveau 2 naar 3 en van niveau 3 naar 4 is hierdoor groot. "Daarnaast zien we dat zij goede kans maken op een baan in de zorg," aldus Manuela Koops - van Halteren, specialist onderwijsbedrijven en docent bij MBO Amersfoort. Maar ook de bewoners van woonzorgcentrum de Liendert varen wel bij de samenwerking. "Onze cliënten genieten van de extra aandacht van de studenten, en geven dit ook aan," benadrukt Anneli Reinders, manager van de Liendert. "We zijn dan ook bijzonder trots op deze samenwerking."

Zorgpact: antwoord op nieuwe zorg

Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers staat centraal in de nieuwe zorg. Een flinke uitdaging voor opleiders en instellingen in de zorg. Om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen heeft het kabinet Zorgpact in het leven geroepen. Binnen Zorgpact werken werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden nauw samen. Het gezamenlijke doel: onderwijs beter afstemmen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Kopgroep

De Kopgroep van het Zorgpact bestaat uit voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg en vormt daarmee de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Koplopers wisselen onderling kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Zorgpact benoemde Leerhuis de Liendert als een van haar koplopers, omdat het samenwerkingsverband haar vruchten afwerpt. Studenten hebben goede doorgroeimogelijkheden, maken grote kans op een passende baan en ook bewoners zijn tevreden. "Dat studenten wat zij leren meteen oefenen in de praktijk, is goed voor hun ontwikkeling. Bij Leerhuis de Liendert is sprake van een win-win situatie," aldus Zorgpact.