Leesgroepen Nederlands,Duits en Muziekluistergroepen zoeken leden

13-04-2017, 22:31 | Lezersnieuws | Liesbeth Ram

Stichting Senia is een organisatie, die lees-en muziekluistergroepen opricht en hen faciliteert door middel van leeswijzers en muziekluisterwijzers.

In een muziek-luistergroep bespreek je om de 5 of 6 weken een muziekstuk aan de hand van muziekfragmenten, achtergrondinformatie en discussievragen, opgesteld door deskundigen. Voorkennis is niet noodzakelijk, wel kost het tijd aan voorbereiding

Is een Duitse leesgroep iets voor u? De boekbesprekingen kunnen 's avonds plaatsvinden of op vrijdagmiddag, dit is in overleg.De boekenkeuze voor het komend seizoen is nog niet vastgelegd, nieuwe leden hebben dus nog kans voor eigen inbreng

Er worden ook deelnemers gezocht voor een avondleesgroep Nederlandse en vertaalde literatuur. Vaak wordt verondersteld, dat leesgroepen worden gevormd door ouderen die met pensioen zijn. Maar ook jongere mensen, die overdag weinig tijd hebben, lezen graag een goed boek en willen graag met anderen over literatuur praten.

Informatie en aanmelden bij Liesbeth Ram, ambassadeur oprichting lees en muziekluistergroepen ambassadeursenia@outlook.com