• Roy Straver

    Rechtenvrij

Lezing over klimaatoplossingen in de Bibliotheek Eemland

10-04-2019, 15:43 | Lezersnieuws | Team

Het boek 'Drawdown - Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren' van Paul Hawken is een New York Times bestseller. Op 23 april om 20.00 uur is er in de Bibliotheek het Eemhuis een lezing over dit verfrissende boek. Het boek richt zich eens niet op klimaatproblematiek, maar op klimaatoplossingen. Roy Straver van Climate Cleanup, de organisatie die het boek naar het Nederlands heeft laten vertalen, is de spreker.

'Drawdown' is een boek over klimaatverandering dat oplossingen om klimaatontwrichting te helpen tegengaan of zelfs te keren. Tientallen wetenschappers vanuit allerlei vakgebieden rekenden 100 methodes door om dit voor elkaar te krijgen die allemaal terug te vinden zijn in het boek. Tijdens deze lezing hoort de bezoeker meer over deze ideeën.

De omvang van het klimaatprobleem en de omvattendheid en ingrijpendheid van de noodzakelijke aanpak dreigt velen te verlammen. En inderdaad is klimaatontwrichting niet alleen een zeer ingrijpend maar ook uitermate urgent probleem. Oplossingen zijn er echter ook wel degelijk. Vele daarvan waren er al lang, maar winnen nu aan relevantie en aantrekkingskracht. Andere zijn nieuw en verrassend, zoals het feit dat het opleiden van meisjes en vrouwen een gigantisch effect heeft, net als gezinsplanning.

De ‘Drawdown'-maatregelen bieden dus een hoopvol klimaatperspectief. Bovendien leveren ze een hele reeks van andere voordelen op - voor onze gezondheid, veiligheid, welvaart en welzijn. Tijdens deze avond geeft Roy Straver van Climate Cleanup toelichting op de geboden oplossingen. Climate Cleanup bestaat uit een groep entrepreneurs en financiers die klimaatverandering tegengaan door CO2 uit de lucht te halen. Het boek Drawdawn werd op initiatief van Climate Cleanup naar het Nederlands vertaald.

Kaarten zijn voor € 7,50 (niet-leden) en € 5,- (leden) te koop op www.bibliotheekeemland.nl.