Maatschappelijke waarde van De WAR

12-12-2016, 17:41 | Lezersnieuws | De WAR

Op dinsdag 13 december biedt Herman Dummer, ondernemer met hart voor de stad, een rapport aan aan wethouder Buijtelaar namens het college, en aan Ben van koningsveld namens de gemeenteraad. Het rapport geeft een beeld van de maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd door De WAR.

Er is in de stad veel te doen om de maatschappelijke waarde van De WAR. Er wordt aangenomen dat De WAR maatschappelijke waarde heeft en dat deze moet worden meegewogen in een beslissing over de toekomst van het Warner-Jenkinson terrein, maar zelden wordt deze waarde ook concreet gemaakt. Bureau Blaauwberg heeft nu een onafhankelijk rapport opgesteld over de maatschappelijke waarde van De WAR voor Amersfoort als kennisstad.

Vaak wordt de WAR gezien als een culturele broedplaats, maar zelf noemt De WAR zich een laboratorium voor de stad. De focus ligt op onderzoek dat belangrijk is voor de ontwikkeling van de maatschappij maar dat vaak onder druk staat. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek in de wetenschap, kennisontwikkeling en kennisdeling op vele gebieden waaronder duurzaamheid en sociale vernieuwing, maar ook experimenten in de kunst. Uitvinders vinden bij De WAR een plek om een idee uit te proberen zonder dat daar al een verdienmodel voor in zicht is. Geslaagde pogingen groeien door naar plekken als de Nieuwe Stad en de Wagenwerkplaats.

Deze innovaties hebben een grote impact op Amersfoort en in dit rapport komt naar voren wat de winst is van De WAR voor Amersfoort.

Amersfoorts ondernemer Herman Dummer kijkt met een open blik naar vraagstukken en weet daarbij mensen en organisaties met elkaar in contact en in beweging te brengen. Op dinsdag 13 december om 18:45 uur wordt het rapport overhandigd in de hal van het stadhuis.

Vanaf dinsdagavond is het rapport te downloaden vanaf www.dewar.nl.