Minisymposium Kiezen en delen over levenseinde vraagstukken in Toon Hermans Huis

14-09-2017, 11:00 | Lezersnieuws | Toon Hermans Huis Amersfoort

Op dinsdag 3 oktober organiseert het Toon Hermans Huis Amersfoort een minisymposium om vragen en inzichten bespreekbaar te maken rondom levenseinde.

Inloop v.a. 18:30, aanvang 19:00 uur, einde 21:45

Margriet Euwema, initiatiefnemer van Hospice Dôme in Amersfoort Presentatie over keuzemogelijkheden van patiënten voor en gedurende hun verblijf in een hospice. Wanneer en waarom kiezen mensen voor een hospice? Hoe gaat men in het hospice om met de wensen en keuzes die de patiënt maakt? Te denken valt aan: wat wel en niet doen mbt palliatieve behandelingen van pijn, benauwdheid, ongemakken en angst , unfinished business, laatste wensen, palliatieve sedatie en euthanasie, medicijngebruik, familieverhoudingen, omgaan met bezoek, roken, drinken en eten etc. etc. Veel mensen hechten aan eigen regie en autonomie . Hoe verhoudt zich deze wens tot de verminderende mogelijkheden van de patiënt tijdens het levenseinde en de vertaling van de naasten hiervan ? Kun je spreken van keuzevrijheid tot het einde toe?

dr. Haiko Bloemendal, internist-oncoloog

In de presentatie komen aan de orde: Stand van zaken, actuele ontwikkelingen in de medische oncologie. Wat speelt en welke keuzes dienen er gemaakt te worden? Wat is 'shared decision making'? Er zal worden ingegaan op de laatste ontwikkelingen wat betreft shared decision making en hoe e.e.a. concreet werkt in de praktijk. Valt er iets te kiezen voor de patiënt of zijn de medische / palliatieve richtlijnen bepalend? Welke dilemma's zijn er voor de medisch specialist en welke voor de patiënt en diens naaste(n)? Hoe lang blijf je bij voorbeeld doorbehandelen als iemand niet meer kan genezen? Wanneer verwijs je door voor psychosociale hulp?

drs. Leonie Vogels, Coach bij levenseindevragen

Presentatie: Komt de dood ter sprake, waar praat je wel en niet over, en hoe? Het delen van je wensen met je dierbaren is niet eenvoudig. Hoe ga je in gesprek met elkaar over de naderende dood, over afscheid nemen en over de wensen die er zijn? Wat wil je bespreken en wat mag er gevraagd worden? Maar ook hoe geef je aandacht aan wat nog 'onaf' blijkt te zijn en hoe kijk je terug op keuzes in je leven.

Avondvoorzitter: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en coördinator zorg THHA.

Entree € 7,50, te voldoen bij binnenkomst. Wij beschikken niet over een pin-apparaat. Zou u zo vriendelijk willen zijn om het geld contant en liefst gepast mee te nemen? Het THHA ligt tegenover CS Amersfoort .

Info: www.thha.nl