Mooie opbrengst voor Hersenstichting

13-02-2018, 12:40 | Lezersnieuws | Clasien Hooijer

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 29 januari t/m 3 februari vond in Hoogland de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 2623 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting bedankt voor u bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is welkom op banknummer NL18INGB 0000 0008 60.

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting .nl