• eemhaven033.nl

    Lalé

Noodbrief Vrienden van de Eemhaven aan college en raad

25-10-2016, 12:20 | Lezersnieuws | Stichting Vrienden van de Eemhaven

Amersfoort, 25 oktober 2016

Geachte leden van de gemeenteraad en geacht college van B & W,

De besluitvorming omtrent de WAR aan de Eem houdt de gemoederen nog altijd bezig. Wij willen u als Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) nog graag een aantal punten onder de aandacht brengen en eindigen met een oproep tot opschorting van uw voornemen tot verkoop van de WAR.

• De SVE heeft onlangs de grote advertentie in de AD medeondertekend.

• De SVE acht de functie van de WAR in het gebied rond de Eemhaven en voor de stad van meerwaarde en zou deze graag gehandhaafd willen zien.

• De SVE wil dat de cultuurhistorische waarde van het hoofdgebouw van de WAR meer gerespecteerd wordt. In de gepresenteerde nieuwe plannen, van de door de gemeente vooralsnog gekozen partij, lijkt het gebouw volledig lijkt te worden "gestript" en ingevuld met moderne appartementen met een andere uitstraling.

• De SVE meent dat de stadslandbouw in het plan van de WAR een goede invulling kan zijn van de Groenvisie die vanuit de gemeenteraad met veel maatschappelijk betrokkenen en inwoners is opgesteld. De Groenvisie roept immers op in te spelen op klimaatverandering, bijvoorbeeld door minder verstening toe te passen en meer groen met absorptiecapaciteit bij meer regenval in de toekomst. De SVE bracht dit eerder ook al in bij Blok 3 Eemplein en Kamer 3 van de Nieuwe Stad.

• De SVE kan zich geen goed woonklimaat voorstellen in dergelijke appartementen als de ROVA op steenworp afstand blijft functioneren.

• De SVE vreest voor het teniet doen van de "winst" door kosten voor bodemsanering en planschade vanwege de woningbouwplannen van omliggende bedrijven.

De SVE wil er bij U op aandringen niet tot verkoop van de WAR over te gaan zonder een plan van aanpak voor de samenhangende ontwikkeling van het gebied, in ruimte en tijd. De verkoop aan Rovase lijkt nu te veel op een probleempje over de schutting duwen en de verantwoordelijkheid voor het samenhangende geheel negeren. Daarbij brengen wij U onder de aandacht dat wethouder Buijtelaar heeft gezegd dat het afbreken van de biedingsprocedure geen financiële gevolgen heeft voor de gemeente.

Wij zijn benieuwd naar uw nadere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Vrienden van de Eemhaven,

Ruud Luchtenveld, voorzitter

Laurens Olieman, secretaris

Martin Stoffer, penningmeester

Francis Hazekamp, overig bestuur

Joke Sickmann, overig bestuur

Ab van der Noll, overig bestuur

Tom de Wit, adviseur