• SOMT University Campus

Persbericht: Minister Bussemaker bezoekt eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland

08-01-2016, 13:10 | Lezersnieuws | SOMT University Campus

Maandag 11 januari 2016 zal minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek brengen aan de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland aan de SOMT University Campus in Amersfoort. Een gezamenlijk initiatief tussen opleidingsinstituut SOMT en Maastricht University. Deze opleiding is in september 2015 van start gegaan.

Als center of excellence voor beweging is het de visie van SOMT dat het medicijn bewegen fors onderkend en te weinig aangewend wordt om vele actuele aandoeningen ( hartfalen, obesitas, diabetes, kanker etc.) zowel preventief als curatief te lijf te gaan. De missie van SOMT bestaat er dan ook in om, samen met Maastricht University, bewegingsspecialisten op het hoogste niveau op te leiden om de aankomende vergrijzing en comorbiditeit met de juiste adviezen en interventies aan te pakken. De nieuwe positie van de fysiotherapeut in de 1ste lijn gezondheidszorg, is aanleiding geweest voor het initiatief om een universitaire opleiding Fysiotherapie te starten. De Bachelor (3 jaar) wordt gevolgd aan de SOMT University Campus in Amersfoort waarna de Master (1 jaar) in Maastricht gevolgd kan worden aan Maastricht University.

SOMT ( Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie) is een stichting die zich de laatste decennia ontplooid heeft tot een leading instituut voor onderwijs in de Fysiotherapie. SOMT is gespecialiseerd in bewegingsgerelateerd masteronderwijs dat geaccrediteerd is door de overheid (NVAO) en waaraan continu meer dan 1000 masterstudenten participeren. Maastricht University is een gerenommeerde universiteit die beschikt over een grote medisch-wetenschappelijke knowhow binnen de faculteit Health, Medicine and Life Sciences. Door de samenwerking tussen SOMT en Maastricht University worden deze krachten gebundeld en hebben geresulteerd in een unieke opleiding Fysiotherapie met internationale allure. Het bezoek van minister Bussemaker wordt door SOMT en Maastricht University gezien als een appreciatie voor deze unieke samenwerking en zal mogelijk veel navolging krijgen in de toekomst.