• Grace Tanamal

    Fred Oosterhuis

PvdA-raadslid Grace Tanamal stapt uit politiek

14-04-2018, 16:27 | Lezersnieuws | Joycet

PvdA-raadslid Grace Tanamal heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten haar raadslidmaatschap per direct neer te leggen. Grace maakte dit besluit donderdag zelf bekend aan burgemeester Lucas Bolsius. Later op de dag werden de gemeenteraad en de leden van de PvdA op de hoogte gesteld. Grace Tanamal kampt al langer met gezondheidsproblemen maar zette zich de afgelopen periode toch in als lijsttrekker van de PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Stoppen met het raadslidmaatschap was voor Grace een moeilijke en emotionele beslissing die zij in overleg met en steun van fractie en bestuur van de PvdA in Amersfoort heeft genomen. Waar mogelijk zal Grace Tanamal actief betrokken blijven bij de partij. Het bestuur van de PvdA werkt op dit moment hard aan de opvolging van Grace. Onderstaand treft u de ontslagbrief aan die Grace aan burgemeester Lucas Bolsius heeft gestuurd. De weledelgestrenge heer L. Bolsius Burgemeester van Amersfoort Amersfoort, 11 april 2018 Weledelgestrenge heer Bolsius, beste Lucas, In april 2002 kwam ik voor het eerst in de Gemeenteraad van Amersfoort. Ruim tien jaar heb ik me met  veel passie ingezet voor onze mooie  stad en heb ik samen met maatschappelijke organisaties en inwoners veel kunnen doen op het gebied van het armoedebeleid, maatschappelijke opvang, zorg en werk en inkomen.  In 2012 mocht ik namens de PvdA zitting nemen in de Tweede kamer en vertrok ik uit de Gemeenteraad.  Uit uw handen mocht ik de Sint Jorispenning in ontvangst nemen. Daar ben ik enorm trots op. Het is een blijvende herinnering aan mijn jaren als gemeenteraadslid waarin ik samen met vele collega raadsleden heb samengewerkt in zowel coalities als oppositie. Vorig jaar heeft de Amersfoortse afdeling van de PvdA mij gevraagd of ik mij kandidaat wilde stellen voor het raadslidmaatschap en later als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik heb daarover na moeten denken omdat ik al geruime tijd kamp met chronische gezondheidsklachten. Het vooruitzicht weer actief te zijn als volksvertegenwoordiger en campagne te voeren voor de verkiezingen gaf me juist weer energie. Ik heb mij dus verkiesbaar gesteld.  Nu blijkt dit geen verstandige beslissing te zijn geweest. Ik ben helaas genoodzaakt om pas op de plaats te maken en voorrang te geven aan mijn gezondheid. Dit vraagt om een aantal aanpassingen die niet stroken met een onregelmatige levensstijl en de hectiek van het raadswerk. Graag had ik dit anders gezien en ik vind het dan ook een moeilijk besluit, maar ik ben genoodzaakt mijn raadslidmaatschap per direct neer te leggen. Ik heb dit besluit weloverwogen en met steun van onze fractie en ons bestuur genomen. Ik wens de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W veel wijsheid en alle goeds. Grace Tanamal