• De kruising van de Coelhorsterweg - N199

    Joycet Reinders

PvdA wil fietstunnel Coelhorsterweg-N199 snel gerealiseerd hebben

20-07-2018, 13:10 | Lezersnieuws | Joycet

De PvdA vindt het onverantwoord dat het College nog steeds geen aanstalten maakt de fietstunnel Coelhorsterweg-N199 snel te realiseren. Fractievoorzitter Rob Smulders vindt het uit den boze dat fietsers en voetgangers daar nog steeds over een kruising met maar liefst 6 rijstroken moeten. De veiligheid en bereikbaarheid van deze weggebruikers is in het geding, zo stelt hij in de schriftelijke vragen die hij deze week aan het College heeft gesteld.

De kruising van de Bunschoterstraat en de Coelhorsterweg is al jaren een gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De kosten om de fietstunnel Coelhorsterweg-N199 worden steeds hoger en zijn inmiddels gestegen van € 2,6 miljoen naar € 3,9 miljoen. Dit komt doordat de extra kosten voor grondaankoop, het verleggen van kabels en leidingen en de inpassing van hellingen niet in de oorspronkelijke raming zijn meegenomen. De PvdA wil daar een verklaring voor van het College. Fractievoorzitter Rob Smulders: “Ik wil weten hoe het College die kostenoverschrijding denkt te kunnen begroten”. Ook wil hij dat het College op korte termijn in contact treedt met de Provincie Utrecht met het verzoek niet langer meer te wachten met de uitvoering van de fietstunnel. Voor meer informatie zie www.pvda-amersfoort.nl