SP eist maximale zorg en werkgelegenheid bij college

25-01-2016, 12:50 | Lezersnieuws | Ad Meijer, fractievoorzitter SP, gemeenteraad Amersfoort

Inmiddels is duidelijk dat Buurtzorg een kansrijke kandidaat is om TSN na faillissement over te nemen. Voor de SP aanleiding om, via een motie, in de gemeenteraad maximale zorg en werkgelegenheid te eisen. De motie komt op morgenavond in stemming.

Jos de Blok (directeur Buurtzorg) heeft gezegd dat hij alle directe medewerkers en cliënten wil overnemen. TSN moet dan wel eerst failliet gaan, want er blijkt geen partij te zijn die de schuldenlast op zich wil nemen. Buurtzorg gaat voor een nieuwe organisatie in de vorm van een stichting.

Nu heeft Jos de Blok, met zijn Buurtzorg, een goede naam. Zijn aanpak met zelfsturende wijkteams zonder overhead ontmoet veel waardering. Maar de schaal waarop zo'n nieuwe organisatie moet worden opgezet is veel groter dan die van Buurtzorg/Buurtdiensten. Niemand weet nu nog wat er van de oorspronkelijke bedrijfsvisie van De Blok overblijft als hij de grootste aanbieder van het land (gedeeltelijk) gaat overnemen.

De SP blijft van mening dat ons alternatief van een "gemeentelijk thuiszorgbedrijf" achter de hand moet blijven. Wij zullen daar voor blijven pleiten. We weten immers niet of - en op welke voorwaarden - de optie Buurtzorg gaat slagen?

In de ingediende motie noemen we dit punt niet. Het gaat er nu om de optie met de beste kans op behoud van zorg en werkgelegenheid op dit moment alle kansen te geven. Van belang is ook dat staatssecretaris van Rijn met alle beschikbare potjes en fondsen over de brug komt om eventuele gaten te dichten. Gaten ontstaan bijvoorbeeld omdat sommige gemeenten hun contracten met TSN opzeggen en zelf afspraken met andere aanbieders maken. Van belang is dat Amersfoort ook maximale druk op de staatssecretaris uitoefent om deze overname op een sociaal verantwoorde manier te laten slagen.

De SP eist van het college:

1) De contracten met TSN, zolang de hierboven genoemde overname door Buurtzorg kansrijk is, niet te beëindigen.

2) Alle cliënten en thuiszorgmedewerkers van TSN over te laten nemen.

3) Cliënten hun vertrouwde hulp te laten behouden.

4) Wel de afspraken in het landelijk zorgakkoord uit december 2015 (o.a. tegen loondump) in de contracten met de zorgaanbieder op te nemen.

5) Thuiszorgmedewerkers hun rechten en arbeidsvoorwaarden te laten behouden.

6) Het kabinet te bewegen alle beschikbare middelen aan te wenden om deze overname te laten slagen.

7) De raad wekelijks over de voortgang te informeren.