• Vrijwilliger met een vluchtelinggezin.

    Samen Oplopen

Steun voor vluchtelinggezinnen en gezinnen met stress

15-03-2019, 16:07 | Lezersnieuws | marin

In Amersfoort wonen veel gezinnen die veel problemen tegelijk hebben. Denk aan onze Nieuwkomersgezinnen en -jongeren, de vluchtelingen die in de stad Amersfoort zijn komen wonen. Wat zij het meest missen is een netwerk van goede vrienden of familie om zich heen, die hen kunnen steunen in allerlei zaken van hun leven.
Naast praktische hulp verlangen deze gezinnen vooral naar vriendschap, aandacht, gezelligheid en zo nu en dan iets ‘leuks’.

Misschien ben je zelf wel iemand die zijn/haar leven best goed op orde en in balans heeft. Dan heb je veel door te geven. Samen Oplopen is vanaf januari 2019 gestart in Amersfoort om te voorkomen dat deze gezinnen in formele hulpverlening terecht komen. Zij koppelt de gezinnen in moeilijkheden aan een vrijwilliger of maatjesgezin. De vrijwilligers bezoeken wekelijks over om de week kort of lang een gezin. Ze kijken samen waar de behoefte ligt. Dat kan zijn: samen fietsen, praten, met de kinderen spelen, naar de post en financiën kijken, mee denken in problemen, Nederland(s) helpen begrijpen, naar buiten gaan, enz. Het moet voor beide partijen een leuk en zinvol contact zijn. De vrijwilliger bepaald zijn/haar grens. De vrijwilligers kijken over de eigen grenzen van hun eigen leven. Een maatje is van belang en doet zichtbaar goed aan het leven van de ander door ze o.a. uit de negatieve spiraal trekken. Dit werkt zingevend en maakt gelukkig.

Je wordt goed begeleid door de coördinator, een professional: Marin Duman, die zelf weet wat het is om in 2 culturen te leven, die het Amersfoortse netwerk goed kent en zo nodig kan schakelen met andere partners of zorg. Zij organiseert themabijeenkomsten en uitwisseling. Ook is er een starttraining van 2 dagdelen waaraan je kunt deelnemen die zullen gaan over de presentie benadering en ‘leven in 2 culturen’.

Samen Oplopen is onderdeel van een landelijke stichting waarin al 400 koppelingen van vrijwilligers aan gezinnen zijn begeleid in de afgelopen jaren. In Amersfoort voert Stichting Present ‘Samen Oplopen’ uit. Zie www.samen-oplopen.nl-

Neem voor meer informatie contact op met coördinator Samen Oplopen Amersfoort Marin Duman mail: marin.duman@presentamersfoort.nl of tel.: 0615366437