Stil staan bij verder leven

26-03-2019, 12:58 | Lezersnieuws | Heleen

Themabijenkomst over omgaan met verlies en hervinden van veerkracht als iemand in je omgeving te maken heeft met een chronische ziekte, handicap of aandoening.

Woensdag 17 april  19.30 - 21.30 uur

Nieuwe kerk , Leusderweg 110 Amersfoort

Karen Rutgers , maatschappelijk werker en psycho-oncologisch therapeut van het Toon Hermanshuis Amersfoort, zal een inleiding houden over rouw en verlies als je zorgt voor een dierbare die ernstig en langdurug ziek is en ingaan op de vraag hoe behoud je veerkracht in deze situatie?

Je merkt dat je afscheid neemt van hoe je leven vroeger was, van onbevangenheid, de intimiteit met elkaar verandert, jijzelf en de ander blijken te zijn veranderd.Je moet je toekomstverwachtingen bijstellen, op veel levensgebieden lijd je verliezen.Hoe houd je het vermogen om je steeds opnieuw aan een veranderende situatie aan te passen?

Tijdens deze avond gaan we in op hoe je je veerkracht hervindt die je nodig hebt om die zorg te blijven geven.Wat heb je zelf nodig om moed te houden? Hoe zorg je voor je eigen gevoelens, voor je rouwproces, voor je eigen wensen en verlangens? Na de inleiding is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst is bedoeld voor allen die zorg hebben voor een langdurig zieke naaste.Maar ook belangstellenden uit de gezondheidszorg, zowel profesionals als vrijwilligers zijn van harte welkom.

Kosten: geen

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden mail dan naar :

mantelzorgers@indebuurt033.nl

of bel naar de mantelzorgcoördinatoren van Indebuurt033 Sytske Stoop 06-5358 8846 of Heleen Vonk 06-4255 5709