• er was na afloop veel om over na te praten

    Hans Niezen

Verduurzaming bedrijfsleven vraagt om meer samenwerking.

28-01-2019, 17:40 | Lezersnieuws | Virgilia

Samen werken aan verduurzaming biedt grote kansen voor Amersfoortse bedrijven en bedrijventerreinen. Dit is één van de conclusies die werd getrokken tijdens de bijeenkomst ‘Amersfoortse bedrijven CO2-neutraal’, op 23 januari georganiseerd door de gemeente en bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef.

Om in 2030 CO2-neutraal te kunnen zijn, werkt het bedrijvenpark nauw samen met de gemeente. Ondernemers en vertegenwoordigers van diverse bedrijventerreinen werden bijgepraat over welke stappen ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen, en ook moeten, maken. Met dat doel gaf Roger Ooms (Ooms architecten, onderzoek en advies) een toelichting op het Plan van Aanpak om bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef CO2-neutraal te maken. Dit plan is deels gebaseerd op inventarisatie en analyse van de CO2-footprint van de daar gevestigde bedrijven. Bedrijven op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef maken hiervoor gebruik van de Milieubarometer. Met deze ‘0-meting’ krijgt elk bedrijf inzicht in de eigen CO2-uitstoot en waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is, met als doel een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om dit te stimuleren, biedt de gemeente Amersfoort aan bedrijven een gratis abonnement van de Milieubarometer aan (www.amersfoort.nl/duurzaamondernemen). 

Energiebesparing
De route naar duurzaam ondernemen begint bij energiebesparing. Sjarka Bakker en Xavier Maurer van de gemeente Amersfoort onderstreepten het belang, en voor grotere bedrijven de wettelijke verplichting, van energiebesparende maatregelen. Zij noemden hierbij meerdere subsidiemogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwekking. 

Collectief inkopen
Eén van de eerste maatregelen die bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef neemt op weg naar CO2-neutraal ondernemen, is het collectief inkopen en aanleggen van zonnepanelen. Het optuigen van een coöperatie is hiervoor een serieuze optie, legde Ronald Korpershoek (Rabobank) uit. Zijn verhaal werd onderstreept door Ronald van Herwijnen van de Coöperatie Eemstroom ZonneBerg. De zonnepanelen van deze coöperatie zijn geplaatst op het – door de gemeente Amersfoort beschikbaar gestelde - dak van Sporthal Juliana van Stolberg. Dit voorbeeld illustreerde nog eens extra de kernboodschap van de bijeenkomst ‘Amersfoortse bedrijven CO2-neutraal’: Samen optrekken en samen investeren met andere bedrijven en bedrijventerreinen, is niet alleen duurzamer, maar levert ook financieel voordeel op’.