• Laura in debat met jonge politici

    Keimpe Stroes
  • Charlotte stemt

    Keimpe Stroes

Verkiezingen leven bij scholieren van 't Hooghe Landt

15-03-2017, 13:40 | Lezersnieuws | Keimpe Stroes

Op de dag voor de verkiezingen vinden traditiegetrouw de landelijke scholierenverkiezingen plaats. Veel scholen in Amersfoort doen hier aan mee. Op 't Hooghe Landt College had de debatclub extra uitgepakt door een debat tussen Martijn Otten van de Jonge Socialisten (jongeren van de PvdA) en Rutger de Ridder, voorzitter van de JOVD (jongeren van de VVD).

Femke Wassenaar uit 5-vwo, die de hele logistiek van de dag regelde, was positief verrast over de 200 aanmeldingen: "Ik had niet verwacht dat de belangstelling zo groot zou zijn."

Leerlingen hadden in de lessen maatschappijleer zelf onderwerpen aangedragen, zoals de leeftijdsgrens voor alcohol, meer praktische & nuttige vakken op school en het leenstelsel. Maar ze hielden zich ook bezig met thema's die verder reikten: milieu, integratie, opvang vluchtelingen, dierenwelzijn, drukte/stress in de samenleving en de zorg.

Vera van Breugem uit 5-vwo leidde de eerste debatronde over het leenstelsel en het milieu. De JOVD-er hield een helder verhaal over het investeren in je eigen toekomst. En als je later werkloos mocht worden, dan hoef je nooit te veel af te betalen. De vertegenwoordiger van de JS sloot aan op de zorg van een leerlinge uit de zaal die aangaf dat best veel armere mensen geen geld durven of kunnen lenen.

De tweede ronde werd geleid door Benthe Frie uit 6-vwo. De eerste stelling ging over de vraag of de schoolboeken vervangen moeten worden door laptops en tablets. Tot ieders verrassing bleek uit een peiling bij de aanwezige leerlingen dat ongeveer evenveel leerlingen voor als tegen waren. Veel leerlingen zien (toch) de voordelen van boeken, naast de voordelen van ICT.

Na de debatrondes konden leerlingen 's middags hun stem uit brengen. Het landelijke beeld was ook op 't Hooghe Landt zichtbaar. GroenLinks trok de meeste stemmen en zou, omgerekend in Kamerzetels, op 37 zetels uitkomen. D66 is opvallend tweede en zou 32 zetels halen. De VVD stond op 18 zetels en de PvdA, PVV ongeveer op 12. DENK en Partij voor de Dieren haalden meer stemmen dan het CDA (dat traditiegetrouw niet veel stemmen trekt onder scholieren) en de SP (die tegenvalt in vergelijking met voorgaande jaren). Net als andere jaren konden ook partijen met opvallende namen als de Piratenpartij (8 zetels) en Jezus Leeft (4 zetels) op stemmen van de scholieren rekenen.

De uitslagen van de scholen die mee gedaan hebben vindt u op scholierenverkiezingen.nl.