• Wethouder Kees Kraanen plant de eerste boom voor het voedselbos in Liendert Amersfoort

    Hans Dekker

Voedselbos Amersfoort Liendert

18-03-2019, 09:29 | Lezersnieuws | Hans

Het commentaar van wethouder Kees Kraanen was o.a. dat de gemeente Amersfoort 3 miljoen euro beschikbaar heeft voor soortgelijke initiatieven in Amersfoort.  

M.a.w. beste inwoners van Amersfoort maak hier gebruik van om Amersfoort Groener te maken na verdwijnen van veel bomen na houtkap vanwege bomenziektes of uitbreiding van wegen cq nieuwbouw zoals aan de Hogeweg en in park Randenbroek en niet te vergeten de geplande kap van bomen voor de Westelijk Omsluiting die veel discussie losmaakt en gepaard gaat met protesten.Op Nationale Boomfeestdag van woensdag 13 maart 2019 heeft Wethouder Kraanen om 14.00u de 1e (noten)boom geplant voor het Voedselbos Albatrosstraat. Het betreft een initiatief van de Stichting Het Huis van Bartels waarbij dit openbaar groen gebied op basis van een zelfbeheerovereenkomst met de gemeente Amersfoort zal worden beheerd.

Door de aanplant van meerdere vruchtdragende en eetbare soorten bomen/struiken/planten enerzijds, en het beplanten/inzaaien met vlinder/bij/insect-vriendelijke soorten anderzijds, kan een voor mens, dier en milieu interessant natuurgebied ontstaan. Als multifunctionele ecosystemen kunnen voedselbossen immers van grote waarde zijn bij de zoektocht naar duurzame oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en volksgezondheid- en welzijnproblematieken.
Vanuit een lokaal perspectief biedt het Voedselbos Albatrosstraat meerwaarde op het gebied van onder meer natuurbeleving, educatie, gezonde voeding, armoedebestrijding, natuurbehoud, groene leefomgeving en sociale samenhang in de wijk Liendert-Rustenburg.