• KNZB Technisch Directeur

    Fred Stam

Vooralsnog geen "RTC zwemmen" in Amersfoort (video)

06-10-2017, 13:11 | Lezersnieuws | Fred Stam

Technisch directeur KNZB, Andre Cats, liet bij zijn aantreden op 4 november 2017 al weten dat er binnen de discipline zwemmen een pas op de plaats wordt gehouden met betrekking tot uitbreiding van ondermeer Regionale TrainingsCentra.

Momenteel kent de KNZB vier RTC's: Drachten, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.

Naar verwachting worden binnenkort drie 50m zwembaden in gebruik genomen; Hengelo (Twente), Rotterdam Zuid en Amersfoort.

Talentontwikkeling

Per 1 februari 2017 is Mark Faber ( bondstrainer NTC/RTC Amsterdam) äangewezen als eerste aanspreekpunt voor de sporttechnische zaken binnen talentontwikkeling

Trainers, zwemmers en/of ouders met vragen kunnen bij Faber terecht. Dit betreft dan met name zwemmers die actief zijn binnen het KNZB+ programma en de RTC's of zwemmers die de ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot topzwemmer.

Mark Faber is coördinator van een taakgroep talentontwikkeling waarin alle RTC-coaches en de talentcoach para-zwemmen zitting hebben.

Actualisering KNZB+ programma

Op 5 oktober 2017 hebben Cats en Faber het geactualiseerde KNZB+ programma openbaar gemaakt.

"De KNZB wil de sporters in de KNZB+ selectie zoveel als mogelijk in de eigen omgeving bedienen met KNZB+ activiteiten.

Op basis van reisafstanden delen we een sporter in bij een locatie. Bijvoorbeeld: een zwemmer uit Amersfoort voegen we toe aan locatie Amsterdam, een zwemmer uit Nijmegen voegen we toe aan locatie Eindhoven.

Extra KNZB+ locatie

We gaan 1 regio toevoegen naast de bestaande locaties Drachten, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Deze extra locatie wordt regio Twente.

We zijn in afwachting van de opening van het 50m bad in Hengelo nog aan het kijken op welke locatie we in Twente aan de slag gaan.

De verantwoordelijke trainer voor de regio Twente wordt Jeroen Rademaker. Jeroen is een zeer ervaren coach met een lange staat van dienst.

Voor alle duidelijkheid: we starten geen fulltime RTC in Twente. Alleen KNZB+ activiteiten."

Voor volledige informatie (talentontwikkeling) zie bron KNZB:

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/topsport/talentontwikkeling/

Video

Tussentijds vroegen we op 6 april 2017 tijdens de SWIMCUP Eindhoven/NK 2017 over de voortgang van de Talentontwikkeling/RTC's in Nederland.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=DIH7h0B3cMs

Lees ook:

http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-artikel/amersfoort-sportdebat14-sportcomplex-amerena-op-achterstandvideo-230643