• Rob van Muilekom -PvdA

    Annemoon van Hemel

Waarom moeten Amersfoorters gaan stemmen bij de provinciale verkiezingen

19-03-2019, 19:38 | Lezersnieuws | rob

Langs de lijn bij de voetbalclub vv Hoogland vroeg een vriend van me: “Rob, waar houd jij je nu mee bezig bij die provincie?” Op een terras op De Hof de vraag: “Je bent 8 jaar politiek actief geweest bij de gemeente, wat kan jij betekenen voor ons bij de provincie?”   Aanleiding voor mij om hierover een column te schrijven.

Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een betaalbare woning. Je zoon /dochter die het huis uit wilt gaan of een oudere persoon die graag zelfstandig wil blijven wonen en nu in een te groot huis woont. En de woningtekorten zijn groot in de provincie Utrecht, ook in Hoogland en Amersfoort en omgeving. De provincie kan toestemming geven dat de gemeente in het buitengebied woningen mag bouwen, maar veel belangrijker vind ik dat eerst binnen het dorp/ de stad wordt gekeken waar woningen kunnen worden toegevoegd. Mogelijk wat meer hoogbouw in de nabijheid van de stations, maar zeker zorgen dat leegstaande panden worden omgezet naar woningbouw. En in Amersfoort liggen ook veel mogelijkheden door verouderde bedrijven zoals bijvoorbeeld de Isselt om te zetten naar een aantrekkelijke woon-werkomgeving langs de Eem. Als provincie moet je dat willen ondersteunen. Bouwen in Hoogland West moet je toch niet aan denken, je wilt toch zeker zijn van aantrekkelijk groen en een mooi landschap in de nabijheid.

Een belangrijke rol heeft de provincie ook bij het openbaar vervoer. Van belang dat de wijken frequent en goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer en ook met regelmatige lijnen naar omliggende gemeenten. Zeker ook voor de ouderen en mensen die slecht ter been zijn. De provincie zou naast goed busvervoer ook meer moeten willen investeren in aantrekkelijke fietsroutes door Amersfoort en in de regio; in plaats van meer asfalt. Kritisch op de westelijke ontsluiting en bestaande provinciale wegen dienen goed onderhouden te worden. Extra aandacht verdient de provinciale weg N199 de Bunschoterstraat. Verkeersveiligheid dient daarbij voorop te staan en dan zijn controles op te hard rijden echt nodig. Maar ook ook een veilige oversteek bij de van Boetzelaerlaan in Hoogland; zorgen dat die geplande tunnel er komt.

De provincie heeft ook een belangrijke rol bij het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied. De mooie natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen dienen zoveel mogelijk toegankelijk te zijn met goede wandel- en fietsroutes; met de aanleg van klompenpaden kun je het landschap nog beter beleven. In Amersfoort en omgeving vind je ook veel cultuurhistorische monumenten en bijzondere landgoederen, een goed onderhoud en bezoek ook immer waard. 

De aanpak van de leegstand van kantoren en detailhandel dient ook de volle aandacht te krijgen. In afstemming met de gemeente dient de provincie er mede voor te zorgen dat we een aantrekkelijk stadscentrum en levendige dorpskernen  behouden. En daarom kritisch zijn op nieuwe grootschalige ontwikkelingen aan de randen van de stad die van invloed kunnen zijn op de detailhandel in de stad.  Tot slot dient de provincie te zorgen dat de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven er samen voor zorgen dat onze jongeren de juiste opleiding krijgen voor de banen van de toekomst.

Kortom er is ook voor de Amersfoorters het nodige te doen bij de provincie Utrecht en daarom wil ik me als Amersfoorter inzetten als statenlid voor de provincie Utrecht de komende 4 jaren.

Ik hoop dat u allen gaat stemmen op 20 maart voor de Provinciale Staten van Utrecht.

Rob van Muilekom

Lijsttrekker PvdA PS Utrecht