Weggeefwinkel beleeft overgangsjaar

26-01-2016, 09:40 | Lezersnieuws | Weggeefwinkel Amersfoort

Het net verschenen jaarverslag 2015 van Stichting Weggeefwinkel Amersfoort draagt als titel Keerpunt op de Keerkring om het overgangsjaar na een periode van heroriëntatie te markeren. Half november 2015 is de Weggeefwinkel een stichting geworden en is een bestuur aangetreden. Opdracht: stroomlijning van de organisatie, uitbouw van de activiteiten en het veiligstellen van de toekomst.

In de Weggeefwinkel worden goederen ingenomen en gratis ter beschikking gesteld. Iedereen is welkom. Dat weggeven is bewust verrassend en verwarrend in een samenleving waarin zoveel om geld draait en tegenprestaties gebruikelijk zijn. Een winkel dus zonder kassa, maar met een boodschap: het ideaal van een lokale samenleving met meer cohesie en minder consumptie. Het gaat zowel om duurzaam omgaan met goederen als verbinding brengen in buurt en wijk.

De Weggeefwinkel Amersfoort is een organisatie van vrijwilligers. De kosten die een winkel zonder kassa maakt, worden bestreden uit vrijwillige bijdragen en buurtbudgetten. Het bestuur hoopt het nieuwe jaar ook op bijdragen uit fondsen, crowdfunding en sponsoring (al of niet in natura). Dat alles voor zover de activiteiten passen binnen de visie. Het geld is o.a. nodig voor de ruim 10 projecten die op stapel staan. Er zit duidelijk groei in de activiteiten: verruimde opening naar vier middagen, de groei van het aantal vrijwilligers (nu 25) en een bezoekersaantal van gemiddeld 160 op de zaterdag, de drukste dag van de week. De Facebook-pagina heeft inmiddels meer dan 500 likes

Het verslag besteedt kort aandacht aan de historie vanaf 2003. Aan het koperen jubileum wordt in februari 2016 een Themamiddag gewijd. Belangrijker is de vraag of de Weggeefwinkel medio 2017 reden tot feestvieren heeft. Dan is de termijn van drie jaar verstreken om bestaansrecht te bewijzen. Dat geldt voor de twee aan elkaar grenzende maatschappelijke initiatieven Buurtnatuurtuin Melange en Weggeefwinkel Amersfoort. Daarna beslist de raad op basis van nog te bepalen criteria of beide op die plek mogen blijven.

De complete tekst van het jaarverslag kunt u opvragen via: weggeefwinkelamersfoort@gmail.com