• Veel aandacht voor de tips van Veilig Verkeer

    Daan Vosskuhler
  • Geanimeerde groepsdiscussies

    Daan Vosskuhler

Wijkbijeenkomst Schothorst over verkeersveiligheid druk bezocht

13-10-2017, 14:10 | Lezersnieuws | Wijkraad Schothorst

Op dinsdagavond 10 oktober jl. werd in de aula van Guido de Brès voor wijkbewoners van Schothorst een bijeenkomst gehouden rond verkeersonveilige situaties. Levendige discussies maakten duidelijk hoezeer het thema verkeersveiligheid leeft in de wijk.

Bewoner Herman Vijlbrief presenteerde enkele gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk. Vanuit de zaal werden meer 'hot spots' aangereikt, plekken waar verkeersdeelnemers dagelijks een verhoogd risico lopen op een verkeersongeval. Aan zeven tafels werden vervolgens ideeën verzameld hoe de veiligheid rond deze plekken verbeterd kan worden en wat bewoners daar zelf aan kunnen bijdragen. De resultaten zullen met de gemeente worden besproken.

Ten slotte werd bij de aanwezige wijkbewoners de behoefte gepeild aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor jong en oud in de wijk. Dat leverde tal van suggesties op.

De avond was georganiseerd door Wijkraad Schothorst, buurtnetwerker Saskia Turk en Marjolijn Vonhof van Veilig Verkeer. Namens de gemeente waren de gebiedsmanager Ralph Linnebank en de nieuwe wijkagent Tonny Poelman aanwezig.

Een compleet verslag van de bijeenkomst zal binnenkort op www.inschothorst.nl te lezen zijn.