Platform wil Sinterklaas voor ieder kind

03-12-2019, 15:57 | Lezersnieuws | Erna

In een brief aan het gemeentebestuur heeft het Amersfoorts Platform voor Levenbeschouwingen en Religies de wens uitgesproken dat het Sinterklaasfeest echt een feest wordt voor iedereen.

Na vele jaren van gesprekken is het in Amersfoort nog steeds niet gelukt om in een veranderde samenleving de traditie van Piet een andere kleur te geven, constateren de leden. Vandaar dat het Platform – waarin Amersfoorters van diverse achtergronden elkaar regelmatig spreken - nu van zich laat horen. In de brief gericht aan de Burgemeester Bolsius schrijft het Platform:

Sint Nicolaas gaat ons weldra weer verlaten. U heette hem welkom en sprak van te voren de wens uit dat het een feest zou kunnen worden ‘voor alle kinderen’. Groot is dan ook onze teleurstelling te moeten constateren dat in Amersfoort noch bij de aankomst noch bij de lichtjestocht er rekening is gehouden met de kernwaarde van de inclusiviteit want alle Pieten waren gitzwart geschminkt.

Het Platform voor Levensbeschouwing en Religies zet zich al jaren in voor de ‘verbinding in verscheidenheid’ in onze stad. Vanuit die relatie en vanuit onze gemeenschappelijke betrokkenheid op een samenleving waarin iedereen werkelijk mee kan doen vragen wij het gemeentebestuur om, met het oog op de viering van 2020, duidelijke concrete maatregelen te treffen voor een ander Sinterklaas-feest.

Nu blijkt dat de organiserende comité’s niet in staat zijn om een inclusiever verbeelding van de figuur van Piet vorm te geven is onze vraag inhoeverre B&W medewerking kunnen blijven verlenen aan de ontvangst van de Sint.

Concreet vraagt het Platform om de medewerking van de gemeente aan de intocht van Sinterklaas voortaan te laten afhangen van de mate waarin ieder zich kan herkennen in de vormgeving waarbij inclusiviteit de norm is.

Wat ons betreft blijft de prachtige traditie van een feest voor kinderen voortbestaan maar wel rekening houdend met een steeds pluriformere en inclusievere maatschappij.

Samen met anderen in de stad willen we graag meedenken hoe daaraan vorm te geven opdat werkelijkheid kan worden wat al zo lang wordt gewenst: een feest waaraan alle kinderen mee kunnen doen en waarin alle Amersfoorters zonder onderscheid zich kunnen herkennen.

Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies