Datalek Amersfoort

Door een fout van een ambtenaar kwamen persoonlijke gegevens van 1900 Amersfoorters op straat te liggen. De fout werd wekenlang verzwegen, alvorens die toch aan het licht kwam. In dit dossier hebben wij onze artikelen over dit onderwerp gebundeld.

Artikelen uit dit dossier