• Westelijke ontsluiting

Westelijke ontsluiting

De gemeente wil de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort verbeteren. De gemeenteraad heeft op 17 december 2013 een definitieve keuze gemaakt voor het tracé dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. De route, het nut en de noodzaak van veel gekapte bomen staan echter ter discussie.

Artikelen uit dit dossier