• Meander MC

Cliëntenraad Meander MC zoekt nieuwe leden

01-10-2018, 11:35 | Extern nieuws | MeanderMC

AMERSFOORT De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum is vanwege het aftreden van twee leden op zoek naar nieuwe leden. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken.

Van leden van de Cliëntenraad wordt een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis verwacht: als (ex-) cliënt, als lid van een patiëntenvereniging of als iemand die zich wil inzetten voor cliëntenbelangen. De leden adviseren in gezamenlijk overleg de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd, vanuit een visie op het cliëntenbelang, op de ontwikkelingen in Meander Medisch Centrum en op de ziekenhuiszorg in het algemeen. Aandachtspunten voor de Cliëntenraad zijn: beperkte gezondheidsvaardigheden, digitalisering, kwaliteit & veiligheid en patiënt/cliënttevredenheid.

Werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad vergadert iedere tweede donderdag van de maand. Adviezen worden meestal in werkgroepen voorbereid en vervolgens in de plenaire vergadering vastgesteld. Tijdens een deel van de vergadering wordt er overlegd met de Raad van Bestuur over actuele en lopende zaken. Er is veel contact met deskundigen uit het ziekenhuis. Buiten de vergaderingen om is er veel e-mailcontact.

Meer informatie over de werkwijze en de vacature is te vinden op www.meandermc.nl/clientenraad. Reageren kan tot 14 oktober.

Meander Medisch Centrum streeft naar goede zorg, dicht bij de patiënt en in overeenstemming met de wensen van patiënten.