• Een volle publieke tribune bij een parkeerdebat, eind september.

    Rob Smulders

Gemeente wil burger meer betrekken bij parkeermaatregelen

AMERSFOORT Verkeerswethouder Hans Buijtelaar studeert op een plan om het vergunning-parkeren in het Vermeerkwartier in te voeren. Nog deze maand wil hij een voorstel indienen waar de gemeenteraad zich dan over kan buigen.

Jeroen de Valk

Nieuwe elementen in dit voorstel worden waarschijnlijk: een groter vergunningsgebied dan eerder was voorgesteld, en het blijven toestaan van parkeren op de stoep.

Het is taaie materie, al was het maar omdat het onderwerp 'parkeren' voor mensen in een wijk - bewoners en wie er werkt of studeert - traditioneel voor emoties zorgt. Bij een eerder overleg in het stadhuis, vorige maand, waren ook weer talrijke voor- en tegenstanders aanwezig.

De meeste politici en betrokkenen zijn het eens over één ding: de communicatie met mensen in de wijk moet worden verbeterd. Buijtelaar en zijn ambtenaren moeten niet alleen óver, maar ook mét een wijk spreken.

WATERBED-EFFECT Een aantal bewoners wil dat automobilisten die er niets te zoeken hebben, er niet meer hun auto kunnen neerzetten. Hiertoe moeten dus die vergunningen komen.

Anderen vrezen dat er na het aanwijzen van officiële parkeerplekken te weinig ruimte overblijft. Veel straten in het Vermeerkwartier zijn zó krap, dat auto's er (deels) op de stoep staan. Iets wat wordt gedoogd.

Tegenstanders van het vergunning-parkeren vrezen ook dat het probleem zich alleen maar zal verplaatsen: wie in de ene straat niet kan parkeren, gaan gewoon een straatje verder.   

De wethouder hoopt dit 'waterbed-effect' te kunnen indammen door het geplande vergunningsgebied uit te breiden tot een gebied dat wordt omsloten door de Arnhemseweg, de Gasthuislaan (maar niet die laan zelf) en de Rubensstraat. De wethouder dacht eerst aan de driehoek Bisschopsweg / Rubensstraat /  Albert Cuypstraat. Het ging toen om vierhonderd parkeerplekken.

Bewoners van krappe straatjes wil hij tegemoet komen door het (deels) op de stoep parkeren te blijven toestaan.