• De gemeenteraad overlegt gedurende alweer een schorsing.

    Jeroen de Valk

Gemeente wil woonoverlast met meldpunt aanpakken

AMERSFOORT Amersfoort krijgt een 'Meldpunt Woonoverlast'. Wie ernstige hinder ondervindt van zijn of haar buren, kan er met klachten terecht. Dit is het resultaat van een motie die door acht van de tien fracties werd ingediend en uiteindelijk unaniem werd aangenomen.

Jeroen de Valk

Wethouder Menno Tigelaar zag nog wat beletselen. Maar de indieners van de motie namen onder leiding van Youssef El-Messaoudi (GroenLinks) een schorsing om te overleggen, waarna werd besloten de motie onveranderd in te dienen. ,,Over de praktisch uitwerking praten we later wel.''  

Uit het succes van de motie blijkt wel dat de kwestie lééft in de Amersfoortse raadszaal. Herhaaldelijk werd verwezen naar een recente bijeenkomst met werkelijk wanhopige bewoners van een flatgebouw aan de Paladijnenweg.

Voor hen moest deze eerdere bijeenkomst teleurstellend zijn geweest; vertegenwoordigers van diverse instanties hulden zich in een mist van vakjargon, terwijl burgemeester Lucas Bolsius benadrukte dat hij niet kon ingaan op 'individuele situaties'.

HUISUITZETTING Maar de vraag van de flatbewoners en lotgenoten in de stad - waar kunnen we terecht? - zal dus nu worden beantwoord. In de motie werd ook een bepaling opgenomen om overlast al bij voorbaat te voorkomen. Wooncorporaties worden verzocht bij het toewijzen van een sociale huurwoning 'een bepaling op te nemen in het huurcontract dat tot ontbinding ervan kan worden overgegaan'.

Dit kan leiden tot huisuitzettingen van 'zorgmijders, verslaafde en/of psychiatrische patiënten'; zij dienen dan te worden opgenomen in een instelling waar ze wél de benodigde zorg kunnen ontvangen. De indieners van de motie denken daarbij onder meer aan de 'zorgwoningen' op het terrein van de kliniek Zon & Schild.

POLITIEWERK De motie benadrukt dat de problemen grotendeels worden veroorzaakt door bezuinigingen in de GGZ. Daardoor verblijven verwarde mensen noodgedwongen in een reguliere woning. Het college sprak eerder van bewoners die graag de 'regie' behouden over hun leven en daarom zelfstandig willen wonen. Dit argument wordt niet genoemd in de overwegingen van de motie.

Het aannemen van de motie zou ook een verlichting van het politiewerk moeten betekenen. Immers, geregeld wordt de politie in het holst van de nacht gebeld als iemand zich misdraagt in een woonwijk. De overlastpleger wordt dan voor de rest van de nacht meegenomen naar het politiebureau en daarna weer vrijgelaten.

Een weinig bevredigende gang van zaken. De verwarde buurman of buurvrouw kan de volgende dag doorgaan met storend gedrag. De politie wordt zo belast met taken die behoren tot de verantwoordelijkheid van andere instellingen.