• Raadslid Bram Leeuwenkamp (GroenLinks).

    Gemeente Amersfoort

GroenLinks: zorgen over tekort aan leraren

AMERSFOORT Amersfoortse raadsleden maken zich zorgen over het tekort aan leraren. Het basisonderwijs en middelbare scholen in heel het land kampen met moeilijk te vervullen vacatures.

Jeroen de Valk

Namens de fractie van GroenLinks heeft raadslid Bram Leeuwenkamp schriftelijke vragen ingediend bij het college. Kampt Amersfoort ook met grote tekorten en zo ja, wat denkt het college daar aan te doen?

Leeuwenkamp klom in de pen na berichten in dagbladen over scholen die desnoods studenten, ouders en andere onbevoegde krachten voor de klas zetten. Sommige scholen delen klassen zó in, dat leerlingen uit een bepaalde groep over andere groepen worden verspreid.

Alleen op dergelijke manieren kan kennelijk worden voorkomen dat leerlingen terug naar huis moeten worden gestuurd aangezien er geen leraar, lerares, juf of meester aanwezig is.

Leeuwenkamp erkent dat de kinderen zo binnen de muren worden gehouden, maar maakt zich zorgen over 'het pedagogische klimaat'. De kinderen 'krijgen niet de zorg en de aandacht die ze nodig hebben'. Het raadslid: ,,Met name voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag is dit risicovol en onwenselijk.''  

WONINGNOOD Inmiddels werd - door de voorzitter van de algemene onderwijsbond - het idee geopperd om maar over te gaan op een vierdaagse schoolweek. Wordt daar in Amersfoort ook aan gedacht?

Volgens een onderzoek dat vorig jaar de media haalde, zou het basisonderwijs in de regio Amersfoort volgend jaar kampen met zeker zeventig moeilijk te vervullen vacatures. 

Leeuwenkamp benoemt de problemen maar lijkt zelf ook niet goed te weten wat er kan worden ondernomen. Wel stelt hij de vraag of Amersfoort over genoeg betaalbare woningen beschikt. Kunnen leerkrachten die in Amersfoort willen werken wel aan een huis komen? Zou dat een reden kunnen zijn om maar elders aan de slag te gaan?

Het antwoord staat vast: Amersfoort kampt met woningnood, en vooral mensen met een laag en gemiddeld inkomen kunnen maar moeilijk onderdak vinden. GroenLinks stelt daarom voor ervoor te zorgen dat er 'specifiek voor leraren' woningen in de gemeente komen. Een op het eerste gezicht niet onlogisch voorstel dat echter op verzet kan stuiten, zodra andere beroepsgroepen zich achtergesteld voelen.