Politiek nieuws

AMERSFOORT De gemeente wil 240 woningen laten slopen, waarna op dezelfde plek 400 woningen kunnen worden gebouwd. Het betreft een deel van de wijk Kruiskamp, die al geleidelijk wordt  vernieuwd. Het gaat om 224 flatwoningen aan de Magelhaenstraat en de omgeving daarvan en 16 grondgebonden woningen - zeg maar: rijtjeshuizen - aan de Leif...
AMERSFOORT De gemeente stelt voor om het vergunningparkeren uit te breiden in het Bergkwartier. Verkeerswethouder Hans Buijtelaar denkt daarbij aan onder meer de Prins Frederiklaan, de Huijgenslaan, de Koningin Sophialaan en de Tesselschadelaan. Het is geen wild idee, want volgens de wethouder hebben bewoners van deze lanen zelf aangegeven...
Advertorial
AMERSFOORT Op een mooie zomerdag zitten we aan tafel bij Maria van de Wetering. Ze woont in de Bernulfusstraat in het Amersfoortse wijkje de Luiaard. Ze...
AMERSFOORT Scholen in de Kunst is geen peperdure muziekschool die geld over de balk gooit, maar een 'expertisecentrum' dat zich inzet voor 'cultuureducatie en -participatie' in de breedste zin van het woord. Uiteindelijk profiteren tienduizenden Amersfoorters hiervan, onder wie velen die anders niet snel met kunst in contact zouden komen. Het...
AMERSFOORT Er komt vrijwel zeker een parkeerproef in het Gildenkwartier. Gedurende een nog te bepalen periode wordt in een deel van de wijk het vergunning-parkeren opgeheven. Het is de bedoeling dat dan het aantal geparkeerde auto's eerlijker wordt verdeeld tussen deze wijk en de aangrenzende buurt Jericho/Jeruzalem.
Advertorial
AMERSFOORT Het begon ooit met een folder die door de brievenbus viel. Een folder over cursussen van Zen.nl. ,,Dat klonk ons toen goed in de oren: een...
AMERSFOORT De westelijke rondweg blijft voor onrust zorgen. De eerste bomen zijn al gekapt ten bate van de aan te leggen ontsluitingsweg en de politici hebben zich jarenlang de blaren op de tong gediscussieerd. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in, mits de kosten niet boven de 68 miljoen euro zouden komen.
AMERSFOORT Er zijn plannen om duizend en misschien nog wel meer bomen te kappen. Kan dat wel, nu er toch al duizenden bomen tegen de grond gaan vanwege de westelijke rondweg? Dit is de strekking van schriftelijke vragen van raadslid Rob Molenkamp aan het college van b & w.
Advertorial
AMERSFOORT Het concept is beresterk en beregezellig. Dat is De Beren. Bijna vier jaar heeft een van haar 38 vestigingen het Eemplein in haar greep. ,,Deze...
AMERSFOORT De gemeente gooit belastinggeld over de balk door Scholen in de Kunst te subsidiëren. Deze gemeentelijke muziekschool is een bodemloze put. De particuliere muziekscholen bieden de leerlingen dezelfde kwaliteit voor een veel lager tarief en vooral: zonder subsidie.
AMERSFOORT Gaat het stadhuis verhuizen naar de Wagenwerkplaats of het Trapezium? Deze vraag staat centraal bij een informatieve bijeenkomst in de raadszaal, begin september. Het onderkomen van het stadhuis is al tientallen jaren onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Echter: sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad, vorig jaar, werden...
AMERSFOORT Bewoners van het Bergkwartier zullen het voorlopig met vier bushaltes minder moeten doen. De oorzaak: een te krap aangelegd deel van de Hugo de Grootlaan, waardoor het busvervoer hier onmogelijk is. Het lijkt een vreemde situatie en de kwestie heeft dan ook geleid tot schriftelijke vragen van Amersfoort2014.