• ANP ROBIN UTRECHT

In maart duidelijkheid over route en programma Koningsdag

AMERSFOORT De definitieve route en het programma van Koningsdag wordt in maart bekendgemaakt. De gemeente heeft in de afgelopen weken ruim 400 zeer uiteenlopende ideeën ontvangen over de invulling van Koningsdag. Vrijwel al deze ideeën waren afkomstig van de ideeënmarkt, die op 5 november werd gehouden voor bewoners.

Jeroen van der Veer

Op dit moment verkent de organisatie alle opties die er zijn voor de invulling van de route en het programma. Hierbij hoort ook een eerste screening van alle ideeën uit de stad. ,,Deze bieden een belangrijke bron voor de programma onderdelen", staat te lezen in een collegebericht.

Met alle indieners neemt de gemeente contact op, maar wanneer dit gebeurt is nog niet bekend. ,,In januari en februari werken we het programma voor Koningsdag op een groter detailniveau uit. In de uitwerkperiode is er contact met de mensen, organisaties en bedrijven die in dat programma een rol gaan spelen. In maart worden de definitieve route en het programma bekendgemaakt."

FINANCIËN De provincie Utrecht heeft een financiële bijdrage toegezegd van 400.000 euro. Deze bijdrage zal (deels) in 2018 worden ontvangen. Met deze bijdrage worden de kosten die in 2018 worden/zijn gemaakt gedekt. ,,Hierbij valt te denken aan kosten voor het maken van de huisstijl, website, organiseren ideeënmarkt, inhuren conceptbureau", zo staat in het bericht. ,,In 2019 zal het restant Provinciale bijdrage worden ingezet tezamen met het budget ad 500.000 euro zoals beschikbaar is gesteld bij de begroting 2019-2022. Overigens zetten we ook in op het vinden van sponsoren. De eerste sponsoren hebben inmiddels laten weten graag een bijdrage te leveren."