• Sommige delen van de binnenstad zijn zaterdag afgesloten voor het verkeer.

    Jeroen van der Veer

Verkeershinder in de stad: alle maatregelen op een rij

AMERSFOORT Om alles op Koningsdag zo goed mogelijk te laten verlopen, neemt de gemeente maatregelen. De stad gaat gedeeltelijk op slot voor verkeer en er worden honderden fietsenstallingen geplaatst.

Sanne Koudijs & Jeroen van der Veer

Bekijk en download hier de plattegrond inclusief alle maatregelen 

Iedereen maakt zich gereed voor de komst van de koninklijke familie en hierbij horen ook gepaste verkeersmaatregelen. Er worden tussen de 50.000 en 80.000 bezoekers verwacht en om alles in goede banen te leiden, worden extra maatregelen genomen.

AFGESLOTEN Zo'n grote gebeurtenis als Koningsdag heeft logischerwijs gevolgen voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Zo zijn delen van het centrum tijdelijk afgesloten voor alle verkeer en in andere delen kan je alleen uitrijden. Dit alles wordt gedaan om Koningsdag en Koningsnacht zo veilig mogelijk te laten verlopen. ,,Op en voor Koningsdag zijn er vele professionals én vrijwilligers aan het werk", laat de gemeente weten. ,,Volg hun aanwijzingen voor een vlot verloop van deze gezellige, feestelijke en veilige dag."

PARKEREN Vanaf vrijdag 26 april zal om 20.00 uur een groot deel van de binnenstad op slot gaan voor inkomend verkeer. Tot en met zaterdag 27 april 15.00 uur mag geen enkel verkeer de stad meer in. In andere gebieden rondom de stad mogen automobilisten wel uitrijden, maar inrijden is onmogelijk. In het algemeen geldt: hoe verder van de Koningsdagroute af, hoe minder ingrijpend de maatregelen zullen zijn.

Automobilisten die hun voertuig in een parkeergarage kwijt willen, moeten goed opletten. Zo zullen de garages direct aan de Koningsdagroute vanwege veiligheidseisen niet bereikbaar, en dus gesloten, zijn. Het gaat om parkeergarage Stadhuisplein, Koestraat en St Joris. Vanaf vrijdag 26 april om 20.00 uur kunnen er geen auto's meer in bovengenoemde garages. Dit geldt tot zondag 28 april tot circa 01.00 uur.

GARAGES De overige openbare parkeergarages zullen wel open zijn en blijven. Voor particuliere garages of parkeerplekken zijn er andere regels van kracht. In een deel van de binnenstad mogen in verband met veiligheidseisen geen auto's staan. Is dit op vrijdagavond 26 april nog wel het geval, dan zal een fysieke blokkade geplaatst worden. Eigenaren van particuliere parkeerplekken ontvangen hierover van de gemeente een apart bericht.

FIETSERS Bij de toegangswegen naar de binnenstad worden tijdelijk honderden extra fietsparkeerplaatsen geplaatst en er zijn verkeersbegeleiders aanwezig die alles in goede banen leiden. Dit is nodig ook, want van vrijdag 26 april 20.00 uur tot zaterdag 27 april 15.00 uur zijn fietsen in bepaalde gedeelten van het centrum verboden. Het gaat hierbij vooral om gebieden direct langs de route. Staan er na vrijdag 26 april 20.00 uur nog wel fietsen, dan worden deze direct verwijderd. Deze zullen verplaatst worden naar Het Element aan de Hooglandseweg Noord 55. De eigenaren van deze tweewielers hebben tot zondag 28 april 14.00 uur de mogelijkheid deze op te halen, daarna worden ze naar een andere locatie gebracht.

Andere gedeelten van de stad zijn fiets-luw, wat inhoudt dat fietsers het gebied wel uit kunnen fietsen, maar niet het gebied in mogen met de fiets. Het is sowieso momenteel een lastige klus om een fiets rondom het centrum kwijt te kunnen. De gemeente is sinds 10 april bezig met het verwijderen van fietsenrekken. Dit om ervoor te zorgen dat de koninklijke route zo veilig mogelijk is. Het gaat hierbij om fietsenrekken op onder andere de Varkensmarkt, het Lievevrouwekerkhof en het Eemplein.

ONDERGRONDSE CONTAINERS Personen die hun vuil in één van de ondergrondse afvalcontainers willen stoppen, moeten snel zijn. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april worden alle ondergrondse afvalcontainers langs de route afgesloten. ,,We vragen om je afval een dagje in huis te houden", aldus de gemeente. ,,En alsjeblieft geen afvalzakken naast of op de containers te plaatsen."

BEZOEKERS BUITEN AMERSFOORT De organisatie verwacht ook veel mensen van buiten Amersfoort die op 27 april naar de komst van de koninklijke familie komen kijken. Bezoekers die met de auto naar de Keistad komen, wordt geadviseerd de auto op het tijdelijke parkeerterrein op Isselt te parkeren. Speciale tekstborden zullen de weg wijzen.

Tussen zaterdag 27 april 08.00 uur en 18.00 uur zijn er gratis pendelbussen, die tussen dit parkeerterrein en het centrum rijden. ,,Maar wij geven bezoekers van buiten de stad het advies om met het openbaar vervoer naar Amersfoort te komen."

OPBOUW De Koningsdagkriebels beginnen bij veel mensen al langzaam te komen en deze zullen de komende dagen nog heviger worden. Vanaf dinsdag 23 april starten namelijk de opbouwwerkzaamheden van een aantal podia in de (binnen)stad. Zo zal op het Eemplein begonnen worden met de bouw van het (hoofd)podium, die vrijwel volledig op het water komt. Op het Lieve Vrouwekerkhof komt een podium waarop Maria Fiselier en Ginger tijdens Koningsdag een duet zingen. Als laatste wordt ook de Varkensmarkt gedeeltelijk gevuld met een podium en deze werkzaamheden beginnen ook in de week voor Koningsdag.

,,Maar ook op andere plekken langs de route is men al bezig om alles klaar te maken", aldus de gemeente, die bijvoorbeeld doelt op de Hellestraat waar een gigantisch kunstwerk van meters lang en hoog gebouwd wordt. ,,Mogelijk ondervindt het verkeer enige hinder van deze werkzaamheden."