• De kenmerkende toegangsbrug met nostalgische deurpartij wordt weer teruggeplaatst.

140 Jaar OVF (3): 'Schatten van Amersfoort'

AMERSFOORT Dit jaar viert de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) het 28ste lustrum. Dat feit zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Als grondlegger van het gelijknamige museum wordt sinds jaar en dag behoorlijk aan de weg getimmerd met zaken als het prachtige kleurenmagazine "Kroniek" over historisch Amersfoort, een maandelijkse elektronische nieuwsbrief, een mooi jaarboek en interessante lezingen.

Jan Carel van Dijk

Nadat eerder in deze krant beschreven is hoe de OVF onder andere de Koppelpoort gered heeft en de Amersfoortse Kei weer een ereplaats gaf, is het tijd om stil te staan bij wat museale zaken. Door de vereniging is het beheer van het gelijknamige museum in 1976 in een aparte stichting ondergebracht en in 2007 zijn de gebouwen overgedragen aan de gemeente. De banden bleven evenwel innig en ongeveer de helft van de collectie is nog steeds eigendom van de OVF. De opmerkelijke objecten daarin vertellen stuk voor stuk een verhaal over onze stad. Wat te denken van het stokje van de beroemde staatsman en oud-Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt, dat hem ondersteunde toen hij in 1619 het schavot moest bestijgen? Of een vandaag de dag romantisch ogend beschilderd kistje met hengsel, dat een schooltas van weleer blijkt te zijn?

De themazalen behandelen zaken als Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog tot ons rijke industriële verleden met ondermeer aandacht voor de Phoenix Brouwerij en de fabriek van de Gebroeders Eysink die de eerste Nederlandse automobiel het licht deed zien. Een willekeurige selectie van vijftig bijzondere voorwerpen mét hun historische achtergrond werd in 2004 mooi beschreven in het boekje "Verzamelen in vereniging". In 2013 deed de OVF dit nog eens dunnetjes over door middel van het prachtig geïllustreerde en nog steeds verkrijgbare boekje "Schatten van Amersfoort". De kosteloos te bezoeken jubileumtentoonstelling over 140 jaar OVF in het Eemhuis, die loopt tot en met 6 januari 2019, draagt dezelfde naam. Op de derde verdieping, waar Archief Eemland de OVF collegiaal ruimte biedt omdat het museum tijdelijk dicht is vanwege een grondige restauratie, kunnen belangstellenden een kijkje nemen. Een selectie van representatieve foto's, films en voorwerpen uit de roemruchte historie van Amersfoort is daar overzichtelijk bijeen gebracht.

Ondertussen gaat de Oudheidkundige Vereniging Flehite tezamen met het gelijknamige museum door met het vergaren van zaken die het verdienen om bewaard te blijven en tentoongesteld te worden. In het komende jaar zullen ze nóg beter te bekijken zijn in de dan verbeterde panden aan Breestraat en Westsingel. Ook de kenmerkende toegangsbrug met nostalgische deurpartij wordt weer teruggeplaatst. In de tussentijd moeten we het doen met wisselexposities in het Rietveld Paviljoen (Zonnehof 8), de genoemde jubileumtentoonstelling in het Eemhuis en speciale activiteiten ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan. De website van de vereniging toont in dat verband steeds het laatste nieuws op www.historisch-amersfoort.nl.

Aflevering 1: 'De Koppelpoort gered'.

Aflevering2: 'Kei, steen des aanstoots?'