• De winnaars van 2015: de Voorleesexpress.

    Burgerweeshuis
  • Catharina Soomers.

    Burgerweeshuis
  • De prijs.

    Burgerweeshuis

Aanmeldingen voor Catharina Soomersprijs welkom

AMERSFOORT Het Burgerweeshuis looft een prijs uit voor een bijzonder Amersfoortse project voor kinderen in achterstandssituaties en aanmeldingen hiervoor zijn welkom.

Het Burgerweeshuis ondersteunt Amersfoortse weeskinderen of kinderen uit éénoudergezinnen die in de knel zitten. Regelmatig krijgt het Burgerweeshuis ook aanvragen van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen uit Amersfoort in achterstandsituatie. ,,Deze aanvragen kunnen we nooit honoreren omdat ons budget besteed wordt aan de directe hulp aan kinderen. Dankzij de samenwerking met het Sociaal Fonds Amersfoort is het in 2018 mogelijk de prijs uit te reiken. We schrijven eens in de drie jaar de Catharina Soomersprijs uit. Het bedrag is net zo groot als de oorspronkelijke schenking van Catharina Soomers: 1500 euro. Eerdere prijswinnaars waren weekendschool Petje af, Speel-O-Theek Eemland en de VoorleesExpress Amersfoort. Instellingen die een bijzonder project organiseren voor kinderen in de knel of in achterstandssituaties kunnen een aanvraag doen en meedingen naar deze prijs. Het moet gaan om kinderen in Amersfoort.

De mogelijkheid tot aanmelden om voor de prijs in aanmerking te komen is vanaf 1 september geopend. De uitvoering van het project kan plaatsvinden in 2018, maar ook in 2019. Op de website van het Burgerweeshuis is meer informatie over onze stichting en haar werk te vinden: www.burgerweeshuis-amersfoort.nl. De aanvraag (alleen digitaal) dient voor 1 oktober 2018 in ons bezit te zijn via info@burgerweeshuis-amersfoort.nl, t.a.v. secretaris Joost Gruijters.
Het stellen van aanvullende vragen kan ook via dit mailadres. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Particulieren kunnen geen aanvraag doen. De aanvraag dient te zijn voorzien van een projectplan met heldere doelstellingen, een begroting en een tijdsplanning, maar kan juist in zijn beknoptheid krachtig zijn. De prijsuitreiking vindt plaats rond Sinterklaas, want het Burgerweeshuis heette in vroeger tijden het sint Nicolaas weeshuis.
Stichting Burgerweeshuis is in 1552 opgericht met een schenking van Catharina Soomers van 1500 guldens. 566 jaar geleden kreeg de zorg voor alleenstaande kinderen ook in Amersfoort een georganiseerde vorm. Er kwam een opvanghuis waarin ook onderwijs en werkbegeleiding werd verzorgd voor kinderen zonder ouders. De weeskinderen van de stad werden vanaf dat moment opgevangen en verzorgd.

Tot op de dag van vandaag geeft stichting Burgerweeshuis Amersfoort een aantal financiële bijdragen per jaar aan ruim 160 kinderen die in de knel dreigen te raken. Niet meer in een eigen weeshuis, maar aan kinderen in eenoudergezin of in een algemeen opvanghuis. Kinderen krijgen geld voor vakantie, verjaardag kleding en rondom de decemberfeestdagen. Het betekent voor veel kinderen dat ze voor het eerst een verjaardagsfeestje kunnen geven en een cadeautje krijgen, of een nieuwe broek kunnen kopen, in plaats van de tweedehands van de kledingbank.