• Reinier van Zutphen, de nieuwe Nationale Ombudsman, wordt beëdigd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

    Bart Maat

Aanvullend onderzoek Westelijke ontsluiting

AMESFOORT De Nationale Ombudsman heeft een Voorlopig Verslag van Bevindingen gemaakt op basis van de klacht over het participatieproces met betrekking tot de Ontsluiting van de West Tangent. De klacht was in september vorig jaar door zes bewoners- en milieuorganisaties ingediend.

Bert Vos

Woordvoerder Peter de Langen van Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is blij met het resultaat en het onderzoek dat er gaat komen. ,,Ze zien blijkbaar genoeg redenen om dit nader de onderzoeken en gezien de onderzoeksvragen nemen ze ons serieus." De belanghebbenden vinden dat de gemeente bij de besluitvorming over de westelijke ontsluiting van de BW-laan haar beleidsregels rond participatie niet naleeft, de regels gedurende het besluitvormingsproces heeft gewijzigd en de betrokken bewoners na februari 2013 niet meer om advies heeft gevraagd, terwijl dat op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde regels wel had gemoeten

ONDERZOEKSVRAGEN De Nationale Ombudsman heeft het college van b en w een aantal onderzoeksvragen voorgelegd. Zo wil ze weten waarom het college tot de conclusie is gekomen dat de rol van de participatiegroep niet is gewijzigd en vraagt ze of men alsnog in wil gaan op wat er is opgemerkt door de verzoekers. Een andere vraag is waarom het college vindt dat ze haar eigen regels rond participatie wel juist heeft nagekomen en van mening is, in tegenstelling tot wat de klagers beweren, dat er wel is voldaan aan het participatieniveau 'adviseren', zoals vastgelegd in de nota 'Participatie en Inspraak in Amersfoort.

De Langen vindt dat het college moet wacht met het aanbieden van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad, totdat het onderzoek van de Ombudsman is afgerond. ,,Zonder de uitkomsten van dit onderzoek kan de raad niet beoordelen of er sprake is van een zorgvuldig proces. Mocht het college het toch eerder vast willen stellen, dan zal dat zwaar wegen bij een eventuele procedure bij de Raad van State. Dat zou dus erg onverstandig zijn."

De gemeente heeft vier weken de tijd om op de onderzoeksvragen te reageren. De bewonersgroepen en andere belanghebbenden krijgen daarna nog de gelegenheid om erop in te gaan. De SGLA blijft bij zijn standpunt. ,,Wij willen nog steeds de bewonersvariant en niet wat de gemeente wil. Dus alleen de bestaande situatie verbeteren. Dat scheelt tientallen miljoenen euro's en we redden er duizenden bomen mee."