• Cees Wouda

Actief Amersfoort vraagt vanavond in motie opheldering de War

AMERSFOORT „Amersfoort weigert opnieuw ieder openbaar gesprek over de War. Krampachtig houden enkele grotere partijen in de gemeenteraad de besluitvorming geheel achter gesloten deuren", aldus Roel Mulder van Actief voor Amersfoort. Hij gaat vanavond het debat vooral aan om een radicaal alternatief voor de War te bespreken: dat van een langdurig verhuur.

„Burgemeester en wethouders willen het Warner-Jenkinsonterrein verkopen aan belegger Rovase in plaats van aan de Amersfoortse culturele, wetenschappelijke, ecologische en educatieve broedplaats de War", betoogt Mulder. „Actief voor Amersfoort heeft daarover een interpellatie gehouden op 11 oktober, gevolgd door een debat over moties. Dit debat werd bijgewoond door zeker vierhonderd sympathisanten van de War, die via een grootse parade hun mening al kenbaar hadden gemaakt. De hele raad sprak sympathie voor de War uit, maar wees het voorstel om de procedure op dat moment te vertragen af, zodat de raad er nog behoorlijk over zou kunnen spreken. Volgens het college was er nog een ronde mogelijk op 25 oktober, met een besluit op 1 november."

,,De formele aanvraag van zo'n debat in de ronde is nu echter afgewezen door het presidium, dat belast is met de dagelijkse werkzaamheden rond de programmering van de raad. In dat presidium zitten alleen de wat grotere partijen, waaronder alle coalitiepartijen. Kennelijk moet ten koste van alles voorkomen worden dat in het openbaar zichtbaar zou hoe de selectieprocedure zo was ingekleed dat de War niet kon winnen. Er is nu geen ronde meer mogelijk voordat de termijn voor de War om in beroep te gaan bij de rechter verstreken is."

Actief Amersfoort probeert via een motie in de raad alsnog deze ronde te krijgen; daarvoor moet het eerder afgewezen uitstel dan wel alsnog door de raad gesteund worden, omdat anders de War geen mogelijkheid meer heeft om bezwaar te maken.