• Vincent Jannink

Actieplan voor meer 'middeldure woningen'

AMERSFOORT Om te zorgen dat er meer woningen voor het middensegment in Amersfoort worden gerealiseerd, heeft het college het actieplan huisvesting middeninkomens vastgesteld. De belangrijkste maatregel in dit actieplan is dat bij de ontwikkeling van 20 procent woningen in het middensegment, wordt gezorgd voor de juiste prijs-kwaliteit verhouding en voor het behoud van de woningen binnen het middensegment. Bij het lage middensegment wordt uitgegaan van inkomensgroepen vanaf 36.000 euro per jaar. 

Naast de eis van een percentage voor het middensegment uit de woningbouwopgave, staan in het actieplan huisvesting middeninkomens aanvullende bepalingen, meldt de gemeente in een persbericht. Zo wordt instandhoudingstermijn van 20 jaar voorgeschreven. Dit betekent dat gedurende deze periode de woningen beschikbaar moeten blijven voor mensen met een inkomen in het middensegment. Dit wordt nog eens ondersteund door gedurende deze 20 jaar ook in te zetten op een beperkte maximale huurverhoging. Om speculatie met koopwoningen te voorkomen, is het belangrijk te zorgen dat de eigenaar zelf in de woning moet wonen. Daarom geldt er een doorverkoopverbod en een zelfbewoningsplicht. Verder worden alle woningen in het middensegment door loting toegewezen, zodat er gelijke kansen ontstaan voor woningzoekenden.

In het Deltaplan Wonen zijn kaders opgesteld waarbinnen de woningbouwopgave gerealiseerd kan worden. Zo moet ieder woningbouwproject uit 20 procent woningen in het middensegment bestaan, 10 procent in het hoge en 10 procent in het lage middensegment. De gemeente heeft het actieplan tijdens een samenwerkingstafel voorgelegd aan marktpartijen en met hen de mogelijkheden besproken hoe zij kunnen bijdragen aan meer woonruimte voor de middeninkomens. Het actieplan huisvesting middeninkomens en de bijbehorende verordening sociale huur en middenhuur (ten hoogste in de lage categorie 849 euro, in de hoge categorie 999 euro) worden nog ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Menno Tigelaar van Wonen: ,,Gezien de woningnood moeten we op alle fronten in actie komen om te zorgen voor voldoende woningen. Er zijn veel mensen met middeninkomens die nu nog geen geschikte woning kunnen vinden. Daarnaast zijn deze woningen nodig om de doorstroming te bevorderen van mensen uit sociale huurwoningen, zodat die weer beschikbaar komen voor woningzoekenden met een kleinere portemonnee."