• In de kelder van De Neng worden regelmatig vergaderingen gehouden.

    Bianca van der Linden-Snel

Actieve jongeren in Hoogland

HOOGLAND Hoogland is een dorp met een aantal actieve ambitieuze jongeren. Met hulp van de jongerenwerker van indebuurt033 hebben zij ideeën omgezet in activiteiten. Zo zal er vanaf 24 juni elke zondag van 15.00 tot 17.00 uur een zaalvoetbaltoernooi in de Bieshaar gaan plaatsvinden voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 17 jaar.

Bianca van der Linden-Snel

Initiatiefnemer Roy Boute is voetbaltrainer, hij houdt van het voetbalspelletje. ,,Het idee voor het voetbaltoernooi kwam tot stand in de kelder van De Neng. Daar vergaderen wij regelmatig met de jongerenwerkgroep over activiteiten in de wijk. Ik wilde graag iets terugdoen voor de wijk. Kinderen uit de omgeving in de leeftijd van 11 tot 17 jaar kunnen zich melden rond 14.30 bij Sporthal De Bieshaar. Wij kijken dan hoeveel teams er gemaakt kunnen worden. Het zou geweldig zijn als er dan ook iemand opstaat die hetzelfde wil gaan regelen voor kinderen onder de 11 jaar. Via mijn facebook of Instagram of op www.indebuurt033.nl is alles terug te lezen.

Kavish Jhorai is samen met de ondersteuning van Mourad Akachar, de jongerenwerker van Hoogland vanuit indebuurt033 en vult aan: ,,Door een goede samenwerking met de buurtsportcoach en de steun van jongerenwerk is dit mooie initiatief uiteindelijk tot stand gekomen."

YOUNG LEADERS ,,Voor vele activiteiten zijn subsidieregelingen. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar jongeren die wat willen organiseren of een idee hebben. Weet je niet hoe? Na de zomer begint de Young Leaders cursus. Dit is een tien wekelijkse cursus voor jongeren vanaf 12 jaar waarin je alle vaardigheden leert om een activiteit op te zetten", zegt Bert Veenstra, die betrokken is in de werkgroep jongeren van het buurtbestuur.

,,In deze weken komen verschillende vaardigheden aan bod, van plannen maken tot uitvoeren. Van presenteren tot het aanvragen van een subsidie. Deze cursus wordt afgesloten met een eind activiteit waarna de deelnemers een Young leaders certificaat ontvangen. Als jongere heb je daarmee een leidersrol in de wijk en kun je anderen helpen met het organiseren van een activiteit. In andere wijken van Amersfoort was dit een groot succes. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Het is van belang dat jongeren zelf de verantwoordelijkheid van een activiteit dragen en op zich nemen. Ik ondersteun hen daar graag bij," zegt Kavish Jhorai.

JONGERENKELDER Er zijn vele activiteiten in de jongerenkelder van De Neng. Zo is er om de week op een dinsdagavond 'de vriendenkring'. Autistische jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar hebben daar de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden voor een eerste kennismaking gaat via de jongerenwerkers van Hoogland. ,,Daarnaast is er natuurlijk de tienerdisco, op de laatste vrijdag van de maand. Een lokale vrijwillige dj zorgt hierbij voor de leuke muziek. Kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 uit de wijken rondom Hoogland zijn van harte welkom.

w [Meer informatie zie www.indebuurt.nl