• Burendag in Kattenbriek

    v.
  • Leerlingen van een basisschool maakten kerststukjes voor ouderen in de buurt Kattenbroek

    v.

Actieve Kattenbroekers gezocht

KATTENBROEK In de wijk Kattenbroek wordt gezocht naar actieve buurtbewoners. Vrijwilligers die toe willen treden in het buurtbestuur, de communicatie willen verzorgen, websitebeheerders, coaches, meedenkers en meewerkers.

Bianca van der Linden-Snel

Het buurtbestuur heeft een adviserende rol in de subsidieregeling van #Projectenindebuurt033. Jan Kooning is een actieve buurtbewoner die zich heeft verbonden aan een stad en wijkbestuursfunctie waaronder het buurtbestuur:,,Initiatieven voor de wijk moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Zo moet het een goed uitgewerkt plan zijn voor Kattenbroek. Daarnaast moet het toegankelijk zijn voor een grote groep en de sociale cohesie in de wijk versterken. Eens per kwartaal kunnen de subsidieaanvragen voor een nieuw initiatief worden ingediend, zie www.indebuurt033.nl voor meer informatie."

BUURTPLEIN ,,Eefke Wesdorp is de buurtnetwerker van Kattenbroek en Hoogland die bewoners verder kan helpen en nauwe contacten heeft met het buurtbestuur. Wij zijn altijd op zoek naar goede ideeën en bewoners die de ideeën tot uitvoer willen brengen. Een goed voorbeeld van een geslaagd initiatief is het buurtplein bij basisschool de Dubbelster. Op 16 mei 2018 zal dit vernieuwde plein officieel voor alle buurtbewoners geopend worden. Binnenkort gaat Bakkie Kroost van start; een ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen. Zo denk ik zelf dat er nog behoefte is voor initiatieven zoals een maatjesproject of ouderenprojecten. We zien ook in Kattenbroek steeds meer eenzaamheid ontstaan, bij ouderen maar ook bij jonge moeders. Hoe mooi zou het zijn als we voor hen iets kunnen doen. Wij kunnen bewoners helpen met de vertaling van het idee naar de praktijk en bewoners met elkaar koppelen. Wij zoeken vrijwilligers op vele gebieden die de wijk een warm hart toedragen".

STADSINITIATIEVEN ,,Elke vierde maandag van de maand is er een inloopspreekuur in het Eemhuis van 19.30 uur tot 21.00 uur. Vrijwilligers van bewoners033 zijn aanwezig om bewoners te helpen met het uitwerken van een idee of met een vastgelopen project. Bewoners weten het spreekuur steeds meer te vinden. En dan is er de broedplaats die ditmaal op 7 juni 2018 in het gemeentehuis van Amersfoort zal plaatsvinden. Zoals de naam al doet vermoeden is dat dé plek om een idee uit te broeden. Eens per kwartaal kunnen burgers de uitgewerkte initiatieven voordragen in de Burgerborrel. Deze borrel is een mooie plek om mensen te ontmoeten, te netwerken en krachten te bundelen. Dit alles met de achterliggende gedachte om de gemeente Amersfoort mooier, leefbaarder en socialer te maken" zo sluit Kooning af.

Meer op www.indebuurt033.nl of www.bewoners033.nl.