Afspraken voor betere aansluiting woningvraag en -aanbod

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen hebben woensdag 1 oktober gezamenlijke prestatieafspraken ondertekend. De afspraken bevatten de prestaties die gemeente en corporaties leveren om mensen die in Amersfoort in een sociale huurwoning wonen, of er één zoeken, zo goed mogelijk van dienst te zijn.De afspraken gaan met name over (regionale) woonruimteverdeling, de aansluiting van de woningvoorraad op de vraag, duurzaamheid, wonen, zorg en welzijn en wijkaanpak en gelden voor de komende twee jaar. Met deze afspraken wordt er onder andere een basis gelegd voor een betere aansluiting van woningvraag en aanbod in het sociale huursegment. De afspraken zijn daarnaast een bevestiging van het belang van een goede samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties. De partijen zijn blij dat zij in goed overleg tot deze afspraken zijn gekomen.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort heeft in juli ingestemd met de prestatieafspraken (pdf).