• Wethouder Hans Buijtelaar

    Gemeente Amersfoort

Alles komt goed, behalve de OZB

AMERSFOORT Het gaat gewéldig met de stad en het wordt nóg beter, de komende vier jaar. Dit was de boodschap van wethouder Hans Buijtelaar bij de presentatie van de begroting voor de periode 2017 - 2020. 

Jeroen de Valk

Over vier jaar, zo voorspelde de wethouder, zijn het groen en de kinderspeelplaatsen prima onderhouden, is de chaotische fietsenzee bij het centraal station verdwenen en zijn er voor iedereen kansen op werk. Ook thans nog moeilijk bemiddelbare senioren en allochtonen komen dan fluitend aan de slag.

Zo had hij meer vreugdevolle vooruitblikken: de transformatie van lege bedrijfspanden tot woningen op bedrijventerrein De Hoef is in 2020 in volle gang, Amersfoort is hard op weg om CO2-neutraal te worden en sport en beweging zijn ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs. Het aantal armlastigen zal trouwens spectaculair zijn gedaald.

VERHOGING Hoewel hij het enigszins wegmoffelde in zijn betoog, kon hij niet ontkennen dat de burgers vermoedelijk te maken krijgen met een verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) van vijf tot negen procent. Deze verhoging moet de tekorten wegwerken die ontstaan na het afschaffen van de precariobelasting: 2,3 miljoen, later misschien wel 3,5 miljoen per jaar. 'Den Haag' is van plan de precariobelasting - die wordt geheven aan bedrijven voor het hebben van leidingen en kabels in gemeentegrond - per 1 januari 2017 af te schaffen.

Het is nog maar een wetsvoorstel. De oppositie ziet de maatregel er echter wel degelijk komen en vindt dat de gemeente door laksheid een tien jaar durende overgangsregeling is misgelopen. De regeling geldt voor gemeentes die in 2015 of eerder precariobelasting waren gaan heffen. Amersfoort hoort daar niet bij.

VOORSPELLING Ben Stoelinga (Amersfoort2014) memoreerde dat zijn fractie al in 2014 het college aan deze voorwaarde had herinnerd. Hij schreef eerder dit jaar nog maar eens aan Buijtelaar: ,,Het proces is precies zo verlopen zoals Amersfoort2014 heeft voorspeld. Amersfoort2014 betreurt het zeer dat de financiële gevolgen van dit beleid moeten worden gedragen door de inwoners die de komende jaren nog meer OZB gaan betalen.''

Na een serie debatten gaat de raad stemmen over de begroting op 8 november.