• Gemeente Amersfoort

Amersfoort brengt geluidsbelasting in kaart

AMERSFOORT Amersfoort heeft geluidskaarten opgesteld die de geluidsbelasting van wegen, spoorwegen en industrieterreinen inzichtelijk maken. Op de kaarten is met contouren aangegeven hoe hoog de geluidsbelasting van een bepaalde bron op een bepaalde locatie is in het jaar 2016. Hoe donkerder de kleur, hoe meer geluidsbelasting. Ook voor de geluidsbelasting van het totaal van alle geluidsbronnen is een kaart gemaakt.

In de bijbehorende rapportage is weergegeven hoeveel geluidsgevoelige objecten (woningen, scholen, zorginstellingen) er zijn en hoeveel bewoners aan bepaalde geluidsbelastingen worden blootgesteld. De belangrijkste kaarten zijn ook te vinden op Amersfoort in beeld waar bezoekers gericht kunnen zoeken op een locatie.

,,De informatie van de geluidskaarten is vrij globaal'', aldus de gemeente in een persbericht. ,,Op basis van de geluidskaarten worden knelpunten bepaald. In een actieplan, dat het komende jaar wordt opgesteld, wordt aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om de geluidssituatie te verbeteren. Bij dit actieplan betrekken we ook inwoners.''