• Wethouder Yvonne Kemmerling

    Gemeente Amersfoort

'Amersfoort CO2-neutraal in 2030'

AMERSFOORT Amersfoort is goed op weg om in het jaar 2030 CO2-neutraal te worden. De stad moet meer vaart maken om dat doel te bereiken, maar gaat dat ook doen. Dit was de boodschap van een presentatie door enkele deskundigen, met toelichting van wethouder Yvonne Kemmerling. 

Jeroen de Valk

Uit de presentaties bleek dat de CO2-uitstoot in de periode 2010 - 2014 is gedaald, maar dat dit vooral het gevolg is van de economische recessie. In zuinige tijden gaan eenvoudigweg minder auto's de weg op. Het werkelijke energiebeleid van de gemeente moet dan ook nog van start gaan, legde Kemmerling uit. ,,Vanaf 1 januari 2017 moet er een plan van aanpak zijn. Er is dan ook een budget tot onze beschikking.''

GESPREKKEN Wat gaat de gemeente doen vanaf volgend jaar? ,,We gaan gesprekken voeren in de wijken om te zien wat er per wijk kan worden gedaan. Daarbij spreken we met bewoners en bedrijven. We zullen onze ambitie goed communiceren, zodat iedereen weet wat we van plan zijn. Het toezicht op de handhaving van de milieuwetten wordt geïntensiveerd.''

Juriaan van Tilburg van het onderzoeksbureau Ecofys acht het streven 'Amersfoort CO2-neutraal in 2030' haalbaar. ,,Er is weinig industrie in de gemeente Amersfoort, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam. Het gebruik van groene energie neemt toe.''

WARMTEVRAAG De grootste uitstoot van CO2 in Amersfoort is het gevolg van de 'warmtevraag' van woningen en bedrijfsgebouwen - ofwel: airconditioning en verwarming - en de brandstof van het verkeer. Aan dat verkeer kan volgens hem weinig worden veranderd, aangezien je dan te maken krijgt met landelijke en internationale regels. Wel kan de warmtevraag van gebouwen worden aangepakt door stimulerende maatregelen.

Kemmerling benadrukte dat de gemeente niet wettelijk kan afdwingen dat er duurzaam wordt gebouwd. Gelukkig lukt het in veel gevallen - onder meer op de Wagenwerkplaats - om tot duurzame bouw te komen dankzij een goede relatie met de eigenaar.

ZONNEPANELEN Hans Kraaij, programmamanager van de provincie Utrecht, voorzag een grote opmars van het zonnepaneel. In de periode tot 2040, zo voorspelde hij, wordt in de provincie uiteindelijk tien keer zo veel energie opgewekt met zonnevelden en drie keer zo veel met panelen op de daken.

Van Tilburg prees de Amersfoortse ambities; er zou sprake zijn van een 'in internationaal opzicht vooruitstrevend beleid'. Rob Molenkamp (SP) plaatste daar kanttekeningen bij; Amersfoort was tot dusverre qua zuinige energie 'het domste jongetje van de klas'.  Hij kreeg bijval van Astrid Janssen (GroenLinks), die opmerkte dat Kopenhagen en München al in 2025 CO2-neutraal willen worden.

Een stad is 'CO2-neutraal' als de uitstoot van broeikasgassen dusdanig is gedaald, dat deze niet bijdraagt aan een verandering van het klimaat.