• Robin van Lonkhuijsen

Amersfoort krijgt meer openbare toiletten

AMERSFOORT Een pleidooi van Noëlle Sanders (D66) voor meer openbare toiletten in Amersfoort wierp vruchten af. Met een motie en een vlammend betoog legde het raadslid uit dat de stad zich als 'toegankelijk voor iedereen' presenteert, maar intussen geen rekening houdt met momenten waarop de nood hoog is.

Jeroen de Valk

Sanders wil dat er een plan komt om dit probleem aan te pakken en hoopt binnen drie maanden daarover te worden geïnformeerd. Haar motie werd unaniem aangenomen.

In het coalitieakkoord, een jaar terug gepresenteerd, was al te lezen dat het college streeft naar 'voor iedereen toegankelijke toiletten in de openbare ruimte'. Sanders, vertegenwoordiger van de grootste coalitiepartij, vindt dan ook: aan de slag!

Zelf ervoer ze een tekort aan toiletten toen ze, winkelend in de stad, gebruik maakte van de app Hoge Nood. Deze app laat weten waar de dichtstbijzijnde toiletten zijn. Zij moest kilometers lopen, terwijl ze vindt dat wc's zich idealiter binnen een straal van vijfhonderd meter bevinden.

INGEWANDEN Bij de 'inclusieve samenleving' waar politici de mond vol van hebben, hoort ook compassie met mensen die wat vaker naar achteren moeten; denk aan ouderen, zwangere vrouwen en mensen met aandoeningen aan de ingewanden. En: doorsnee Amersfoorters die terecht geen zin hebben om kilometers om te lopen.

Sanders pleit voor de aanleg van méér openbare toiletten. Ze ziet die het liefst komen dankzij 'marktpartijen', die daar dan ook een bescheiden vergoeding voor mogen vragen. Voorts zouden méér toiletten bij ontmoetingsplekken openbaar moeten worden gemaakt; denk aan fietsenstallingen, stations en alle horecagelegenheden. De bestaande en nieuwe wc's moeten ook vindbaar zijn dankzij duidelijke stickers die de weg wijzen.

Het onderwerp haalde vorig jaar al het nieuws nadat Geerte Piening uit Amsterdam een  boete kreeg opgelegd wegens wild plassen. Haar verweer luidde dat er te weinig toiletten waren. Medestanders begonnen de Actie Zeikwijf en haalden honderden vrouwen naar de Amsterdamse binnenstad, waar zij de opdracht kregen gebruik te maken van een mannen-urinoir. Dat was inderdaad gemakkelijker gezegd dan gedaan.