• Lex van Lieshout

Amersfoort stemt tegen associatieverdrag met Oekraïne

AMERSFOORT De voorlopige uitslag van de stemmen in Amersfoort bij het referendum over het associatieovereenkomst met Oekraïne is bekend. Vandaag heeft 33,87 procent van de kiesgerechtigden in Amersfoort zijn stem uitgebracht. Er is door 45,9 procent vóór de associatieovereenkomst gestemd (17332 stemmen), door 53,1 procent tegen (20070 stemmen) en één procent (396 stemmen) heeft blanco gestemd.

De opkomst ligt hiermee lager dan de opkomst tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten (51,7 procent) en Waterschappen (47,4 procent) in maart 2015. In totaal konden 112.895 kiesgerechtigden vandaag in Amersfoort hun stem uitbrengen.

De definitieve uitslag van de stemmen in Amersfoort wordt donderdagochtend 7 april gepubliceerd op www.amersfoort.nl onder 'nieuws'.

Een uitgebreider overzicht van de lokale stemverhouding is hier te vinden.

Het eerste Nederlandse referendum ging over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

LANDELIJK De eerste, niet formele, uitslagen over heel Nederland geven een duidelijk beeld. Een grote meerderheid van 61,1 procent stemde tegen het verdrag, 38,1 procent was voor het verdrag. Het referendum lijkt de drempel van dertig procent te hebben gehaald. De prognose is dat 32,2 procent van de kiezers ook daadwerkelijk heeft gestemd.