• ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

Amersfoort stopt met aardgas

AMERSFOORT Inwoners van de Amersfoortse buurten De Vuurtoren en De Plaatsen (Schothorst Zuid) krijgen een uitnodiging om mee te denken over het stoppen met aardgas. Bewoners, woningcorporaties, Stedin, 033Energie en de gemeente; iedereen zal samen een oplossing moeten zoeken voor de ingewikkelde uitdaging die in de toekomst voor heel Nederland geldt.

Wethouder Willem-Jan Stegeman: ,,De ambitie van de gemeente Amersfoort is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. In 2030 stopt ook de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft effect op iedereen die aardgas gebruikt, ook op alle Amersfoorters. Verwarming, warm water, koken, het moet allemaal anders. Maar hoe dan? Per buurt gaan we in gesprek om een plan te maken, want het heeft nogal wat voeten in de aarde."

De bijeenkomsten vinden plaats op 20 en 28 juni. In groepjes wordt besproken wat de meest kansrijke manieren zijn om aardgas te vervangen en wat er mogelijk is om deze opties te financieren. De bewoners krijgen hiervoor een brief met meer informatie. Op www.amersfoort.nl/aardgasvrij kunnen alle Amersfoorters terecht voor informatie over het aardgasvrij maken van hun woning.


Ook bewoners van Nieuwland en Vathorst krijgen de komende weken de kans om individueel de mogelijkheid te verkennen hoe zij van het aardgas af kunnen. Klimaatmissie Nederland organiseert in deze wijken roadshows, buurtbijeenkomsten en gesprekken over het onderwerp. Geïnteresseerden voor die bijeenkomsten kunnen zich aanmelden via www.klimaatmissienederland.