'Amersfoort wil af van minimumjeugdloon'

AMERSFOORT Een gezamenlijk ingediende motie van PvdA, SP en GroenLinks om het minimum jeugdloon in Amersfoort af te schaffen lijkt vanavond te kunnen rekenen op een meerderheid. Al maandenlang voeren jongeren van Young and United actie om het jeugdloon af te schaffen voor 18 tot 22 jarigen, onder het mom van volwassen prijzen, dan ook een volwassen loon.

Hun strijd leidt volgens de drie partijen tot steeds meer steun, zowel in de landelijke als in de lokale politiek. Nadat eerder al gemeenten als Zwolle, Amsterdam, Utrecht en Den Haag het jeugdloon afschaften, lijkt nu ook Amersfoort om te zijn.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie om het wettelijk minimumjeugdloon substantieel te verhogen en meer gelijk te trekken met het reguliere minimumloon, aangenomen. De motie die vanavond in de gemeenteraad van Amersfoort wordt behandeld roept de landelijke politiek op om haast te maken met het afschaffen van het jeugdloon. ,,Vooruitlopend op deze landelijke ontwikkeling vinden wij dat Amersfoort als werkgever de stap moet maken naar het afschaffen van het minimumjeugdloon voor jongeren die werkzaam zijn voor de gemeente. Daarnaast dienen bedrijven die met de gemeente in zee gaan via aanbestedingen en bij inkoop ook een volwassen loon te gaan betalen aan deze groep jongeren. Tot slot roept de motie de gemeente op om ook binnen regionale overleggen het onderwerp op de agenda te zetten en aan te dringen op een volwassen loon voor jongeren.

Young and United - een beweging van werkende jongeren tussen de 17 en 23 jaar onder meer gesteund door de FNV - heeft laten weten vanavond met een aantal jongeren aanwezig te zijn in de gemeenteraad om uit te leggen waarom het afschaffen van het minimum jeugdloon zo belangrijk is en de aanwezige raadsleden te bedanken voor het afschaffen van het jeugdloon.