Amersfoort2014: Gemeente huurt voor 112.000 euro externen in bij verbouw JvO

AMERSFOORT Wethouder Houwing heeft op schriftelijke vragen van Amersfoort2014 geantwoord dat zij voor de begeleiding van de verbouw van het Johan van Oldenbarnevelt College

een projectleider en een adviseur heeft ingehuurd voor zo'n 112.000 euro, meldt Ben Stoelinga namens Amersfoort2014 in een persbericht.

,,Tevens geeft ze in haar antwoorden aan dat de gemeente geen expertise in huis heeft om de bouwplannen van scholen te beoordelen. Over de deskundigheid van gemeentelijke projectleiders schrijft de wethouder: Onze gemeentelijke projectmanagers zijn geen huisvestingsdeskundigen, maken geen ontwerpen en investeringsramingen."

Amersfoort2014 is hoogst verbaasd over deze antwoorden. Fractievoorzitter Stoelinga: ,,Eigenlijk zegt de wethouder dat de er in ons stadhuis geen enkele projectmanager is die verstand heeft van huisvestingzaken. Ik vraag me af waar ze dan wel verstand van hebben. En waarom zet de wethouder een ingehuurde projectleider, die blijkbaar ook niet deskundig is, op dit huisvestingsdossier?"

Volgens Stoelinga wordt er nu voor 20.000 euro extra een nieuwe adviseur aangesteld om de al eerder ingehuurde projectleider te adviseren. ,,Het moet niet gekker worden in dit stadhuis", aldus een verontruste Stoelinga.