• Archief BDUmedia

Amersfoorters klagen over taxi-overlast

AMERSFOORT Bewoners van de Amersfoortse binnenstad klagen steen en been over overlast van taxi's. Ze worden in de weekenden uit hun slaap gehouden en ervaren onveilige situaties als gevolg van voortrazende taxi's in de krappe straatjes. 

Jeroen de Valk 

De overlast zou zijn toegenomen sinds een taxistandplaats werd verplaatst van de hoek 't Havik/de Lavendelstraat naar de Langestraat, ter hoogte van de Society Shop. In de weekenden kunnen taxi's hier terecht, op een plek die centraler ligt en ruimer is uitgevallen. Er kunnen meerdere taxi's achter elkaar staan en de auto's kunnen elkaar passeren. De verplaatsing, ingevoerd na klachten over overlast van uitgaanspubliek op de vorige locatie, ging van start bij wijze van proef in oktober vorig jaar. In maart dit jaar werd bekendgemaakt dat de proef wordt verlengd voor nog eens een half jaar. Tegelijk werden ook de tijden van de nieuwe standplaats verlengd: van vijf uur naar zes uur 's ochtends.

VRAGEN Raadslid Hans van Wegen, binnenstadbewoner en fractievoorzitter van de BPA, stelde een lijst op met schriftelijke vragen aan het college. Hij klaagt daarin ook over de zogenaamde 'snorders', taxichauffeurs zonder vergunning die lukraak klanten oppikken. Van Wegen sprak met andere binnenstadbewoners in het stadhuis, onder anderen vertegenwoordigers van Buurtvereniging Zuidsingel, die klaagden dat chauffeurs in een dertig kilometer-zone ongegeneerd optrekken tot zeventig kilometer. Hij schrijft: ,,Omwonenden ondervinden veel lawaaioverlast in de Langestraat.'' Er wordt niet alleen veel te hard gereden bij het vertrek, ook persen auto's zich tegenwoordig door straatjes zoals de Provenierssteeg en Achter de Heilige Geest. Van Wegen erkent dat de gemeente met een camera alle voertuigen controleert die de Langestraat binnenrijden via de Kamperbinnenpoort. Zo kunnen snorders worden betrapt.

SLUIPROUTES De gemeentelijke plannenmakers zouden echter drie sluiproutes over het hoofd hebben gezien. Deze sluiproutes gaan van de Kamperbinnenpoort via de Muurhuizen naar de Nieuwstraat en de Stovestraat, van de Zuidsingel via Schoutensteeg naar dezelfde bestemmingen en van de Valkenstraat naar Achter de Heilige Geest. Van deze routes zou driftig gebruik worden gemaakt door taxichauffeurs die het niet zo nauw nemen met de verplaatsing van de standplaats. Ze persen zich door de stegen, verminderen even vaart en pikken zo links en rechts hun klanten op. Van Wegen vervolgt: ,,Juist in de Langestraat - tussen de afslagen naar de Nieuwstraat en de Kortegracht/Langegracht - wonen veel mensen boven de winkels. Deze bewoning heeft het huidige D66-college altijd gestimuleerd. Deze mensen slapen nu in de weekends drie nachten tot vijf uur 's ochtends erg slecht of in het geheel niet.''

De fractievoorzitter stelt voor om toezichtcamera's op te stellen die ook deze sluiproutes in de gaten kunnen houden. Hij wijst alvast op de hoek Kamperbinnenpoort/Muurhuizen - ter hoogte dus van de Wereldwinkel - en de hoek Muurhuizen/Schoutensteeg. Zonder die camera's zouden veel problemen ook al kunnen worden opgelost dankzij een verplaatsing van de nieuwe taxistandplaats naar de Kamperbinnenpoort, zo schrijft Van Wegen. Hij vermoedt dat de overlast veelal wordt veroorzaakt door de eerder gesignaleerde 'snorders', ofwel chauffeurs zonder vergunning. Het zou gaan om chauffeurs van wie de vergunning niet meer geldig is of tijdelijk is ingetrokken. Velen van hen zouden uit andere gemeentes afkomstig zijn.