• Provincie Utrecht

Amersfoorters meten zelf luchtkwaliteit en geluidsoverlast

AMERSFOORT De provincie Utrecht tekende met de gemeente Amersfoort een overeenkomst voor een nieuw burgerwetenschapsproject. Vanaf nu kunnen inwoners ook zelf de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast meten in hun wijken en straten.

Het project 'Meet je stad!' is een burgerwetenschapsproject waarin burgers in Amersfoort onderzoek doen naar de gevolgen en beleving van klimaatverandering op wijk- en straatniveau. Meer dan honderd inwoners gaan de komende drie jaar nu ook zelf fijnstof, stikstofdioxide en geluidsoverlast meten.

Gedeputeerde Mariette Pennarts: ,,De metingen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast worden gedaan door sensoren die de luchtkwaliteitswaarden doorsturen naar een centraal netwerk. Daar worden de gegevens geanalyseerd. Hierdoor kunnen we beter in kaart brengen hoe het gesteld is met onze luchtkwaliteit en gebieden met elkaar vergelijken. Ook willen we van inwoners zelf horen hoe zij zelf de luchtkwaliteit ervaren, maar ook de kennis vergroten over dit onderwerp. Dit jaar heeft de provincie een Uitvoeringsagenda Gezonde lucht vastgesteld, gericht op een gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Eén van de aandachtsgebieden in de uitvoeringsagenda is het meten met sensoren."

Naast Amersfoort wordt er samengewerkt met het RIVM en de gemeente Zeist. De meetgegevens en publicaties van het project en de analyses komen vrij en gratis toegankelijk via een interactieve website. Gedurende het hele project wordt er geblogd en zijn de tussenresultaten voor iedereen zichtbaar. Eens per jaar is er ook een dag waarbij een groter publiek deelgenoot kan worden van het project, middels workshops, proefjes en een symposium.

Ook andere gemeenten waar inwoners zelf willen meten, kunnen zich aansluiten bij dit project.